Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelu plant

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu yw'r enw am hyn.

Os ydych yn meddwl bod plentyn - sef unrhyw un dan 18 oed - yn cael ei niweidio neu ei esgeuluso neu os ydych yn credu ei fod mewn perygl, dylech gysylltu â Un pwynt cyswllt (UPC) neu'r heddlu.

Os ydych yn pryderu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, dylech ffoni'r heddlu ar unwaith ar 101 neu 999.

Mae'n rhwymedigaeth gyfreithiol o dan Ddeddf Plant 1989 i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gymryd camau gweithredu ar ôl derbyn unrhyw wybodaeth y gallai plentyn fod mewn perygl o gael ei niweidio neu ei esgeuluso.

I adrodd am gam-drin honedig, cysylltwch â'r SPOC Un pwynt cyswllt (UPC)

ydych chi'n pryderu am gam-drin posib?

Beth ddylech ei wneud os ydych chi'n pryderu bod plentyn mewn perygl o gael ei niweidio.

Camfanteisio'n rhywiol ar blant

Camfanteisio'n rhywiol ar blant yn cam-drin plant.

Un pwynt cyswllt (UPC)

Gall teuluoedd sy'n byw yn Abertawe gysylltu â'r UPC eu hunain i ofyn am help neu gyngor.

Yr Tîm Dyletswydd Brys Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r tîm waith cymdeithasol hwn yn trin sefyllfaoedd argyfwng y tu allan i oriau arferol i blentyn, oedloion a iechyd meddwl na allant gael eu gadael yn ddiogel tan y diwrnod gweithio nesaf, ac maent yn darparu gwybodaeth a chyngor i gadw'r sefyllfa'n ddiogel tan y diwrnod nesaf.

Stop It Now!

Yn helpu i atal camfanteisio'n rhywiol ar blant.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 12 Awst 2021