Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Cymorth costau byw - diweddariad

Gwasanaeth yn helpu gyda phryderon costau byw dros y Nadolig

Mae gwasanaeth poblogaidd yn ninas Abertawe wedi cyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau cyn y Nadolig i helpu pobl i fynd i'r afael â phryderon costau byw.

Cynnig teithio ar fysus am ddim dros y Nadolig ar y ffordd i Abertawe

Gall siopwyr sy'n mynd i ganol dinas Abertawe y Nadolig hwn deithio ar fysus am ddim bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr.

Lleoedd Llesol Abertawe'n darparu lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar

Trefnir bod grantiau ar gael i elusennau, sefydliadau gwirfoddol ac nid er elw i'w helpu i ddarparu lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar o fewn cymunedau ar draws Abertawe y gall pobl fynd iddynt yn ystod y gaeaf.

Peidiwch â cholli'r cyfle i dderbyn arian y gall fod gennych hawl iddo

Anogir teuluoedd a phreswylwyr yn Abertawe i sicrhau eu bod yn hawlio'r holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Pot ariannu mawr yn fanteisiol i breswylwyr, busnesau a chymunedau Abertawe

Mae cynlluniau i helpu pobl i ddod o hyd i waith, cefnogi busnesau ac annog defnydd o leoedd gwyrdd cymunedol ymysg y prosiectau yn Abertawe sydd wedi elwa o bot ariannu mawr.

Rhieni sy'n gweithio'n cael eu hannog i hawlio cymorth costau gofal plant

Mae llawer o rieni neu ofalwyr sy'n gweithio yn Abertawe nad ydynt yn hawlio'r arian y mae hawl ganddynt iddo tuag at gostau gofal plant.

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol yn cael effaith gadarnhaol mewn cymunedau

Y gaeaf hwn bydd rhwydwaith Abertawe o gydlynwyr ardaloedd lleol yn parhau i weithio ar draws holl gymunedau Abertawe a gallant gerdded gydag unrhyw un sy'n teimlo'n ynysig neu'n wynebu heriau.

Awgrymiadau da i nodi Wythnos Siarad Arian

Byddwn yn cyhoeddi awgrym y dydd yr wythnos nesaf i helpu i gefnogi preswylwyr a theuluoedd Abertawe gyda chostau'r argyfwng costau byw.

Mae'r cyfnod cyn y Nadolig yn Abertawe wedi dechrau wrth i ddyddiad gael ei gadarnhau ar gyfer Gorymdaith y Nadolig 2022

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i Abertawe unwaith eto eleni ar gyfer ei orymdaith draddodiadol sy'n nodi dechrau cyfnod yr ŵyl.

Llwybr cerdded a beicio newydd yn agor opsiynau i breswylwyr Abertawe

Mae llwybr cerdded a beicio newydd yn cael ei ddatblygu mewn cymuned yn Abertawe.

Hwyl am ddim yn ystod hanner tymor diolch i leoliadau diwylliannol y ddinas

Mae rhai o brif leoliadau diwylliannol Abertawe yn gwneud popeth y gallant i helpu teuluoedd drwy'r argyfwng costau byw yr hanner tymor hwn.

Cyllid sy'n werth miliynau'n helpu teuluoedd gyda'u biliau tanwydd

Dros £3.35m - dyna faint sydd wedi cael ei dalu i deuluoedd ar draws Abertawe yn yr wythnosau diweddar fel rhan o gynllun i helpu pobl wresogi'u cartrefi'r gaeaf hwn.

Digwyddiadau am ddim dros yr wythnosau nesaf er mwyn helpu teuluoedd i arbed arian

Mae digwyddiadau am ddim i ddathlu Calan Gaeaf a noson tân gwyllt ymysg y rheini sydd ar y gweill er mwyn helpu miloedd o deuluoedd yn Abertawe i arbed arian dros yr wythnosau nesaf.

Bydd gwasanaeth newydd yng nghanol y ddinas yn helpu pobl drwy'r argyfwng costau byw

Mae gwasanaeth poblogaidd wedi dychwelyd i ganol dinas Abertawe i helpu aelwydydd lleol drwy'r argyfwng costau byw.

Mae arddangosfa tân gwyllt fwyaf Abertawe'n dychwelyd yn ei holl ogoniant!

​​​​​​​Bydd Cyngor Abertawe'n croesawu ei arddangosfa tân gwyllt flynyddol yn ôl y mis nesaf - a gellir mynd iddi am ddim.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith