Chwilio'r wefan
English
Megaphone

Gwasanaeth e-bost - Tŷ Agored

Cylchgrawn tai a ddosberthir i dros 14,000 o denantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe ar hyn o bryd yw Tŷ Agored. Pe byddai'n well gennych dderbyn Tŷ Agored drwy e-bost, yn lle derbyn copi caled, cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen isod.

Rydym yn defnyddio system e-bostio Mailchimp.

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost 'Tŷ Agored'

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon.   Bydd angen eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad
e-bost a'ch rhif ffôn arnom. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.  Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd.  Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM