Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion a'r diweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.

Tŷ Agored

Cylchgrawn tai a ddosberthir i denantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe yw Tŷ Agored. Mae hefyd fersiwn ddigidol ar gael.

Grŵp Facebook tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Ymunwch â grŵp Facebook tai y cyngor ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe.

Newidiadau cyfreithiol sy'n effeithio ar denantiaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhai deddfau pwysig newydd a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar denantiaid y cyngor.

Gwisgo mygydau mewn ardaloedd cymunedol

Er lles diogelwch pawb rydym yn hysbysu ein holl denantiaid y bydd disgwyl i ymwelwyr â blociau ag ardaloedd cymunedol mewnol wisgo mwgwd wyneb wrth basio trwodd, gan gynnwys tyllau'r grisiau a chynteddau.

Gwelliannau tai cyngor

Mae gwaith yn parhau i wella cartrefi a stadau hyd at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), ond bu oedi i nifer o gynlluniau oherwydd yr ymateb i argyfwng COVID-19.