Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion a'r diweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.

Fy Nhai

Porth tai newydd ar-lein ar gyfer tenantiaid Cyngor Abertawe.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i denantiaid

Cyflwynwyd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ni fel eich landlord a chi fel ein tenant.

Tŷ Agored

Cylchgrawn tai a ddosberthir i denantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe yw Tŷ Agored. Mae hefyd fersiwn ddigidol ar gael.

Grŵp Facebook tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Ymunwch â grŵp Facebook tai y cyngor ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe.

Cŵn XL Bully: arweiniad i denantiaid Cyngor Abertawe

Ydych chi'n berchen ar gi XL Bully? Mae'r math o frîd XL Bully wedi'i ychwanegu at y rhestr o gŵn sydd wedi'u gwahardd o dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991.

Buddsoddiad mewn tai cyngor o fwy na £55m yn yr arfaeth ar gyfer flwyddyn nesaf.

Bydd tenantiaid y cyngor ar draws Abertawe yn elwa o welliannau i'w cartrefi diolch i fuddsoddiad o fwy na £55m yn y flwyddyn sy'n dod.

Rhagor o gartrefi'n cael eu datblygu yn hen adeiladau'r cyngor yn Abertawe

Mae ymdrechion i gynyddu tai cyngor newydd yn Abertawe yn parhau, yn dilyn cwblhau set newydd o fflatiau dan berchnogaeth y cyngor yn y ddinas.

Gwelliannau i dai cyngor

Rydym bellach wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ac wrth wneud hynny, rydym wedi cyflawni rhaglen enfawr o atgyweiriadau a gwelliannau i'n tai cyngor ar draws Abertawe.