Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Ffïoedd Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Manylion ein gwasanaethau a'r ffïoedd amdanynt.

Ffïoedd glanweithdra llongau

Gosodir ffïoedd gan y Gymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd ac maent yn seiliedig ar dunelledd gros llongau. Y ffïoedd cyfredol o 1 Ebrill 2024 yw:

Ffïoedd glanweithdra llongau
Tunelledd gros y llongCyfradd
hyd at 1000£135
1001 - 3000£185
3001 - 10,000£270
10,001 - 20,000£355
20,001 - 30,000£450
dros 30,000£520
Llongau â lle i 50 - 1,000 o bobl£520
Llongau â lle i dros 1,000 o bobl£890
Estyniadau£105

Gellir ychwanegu ffïoedd ychwanegol, yn seiliedig ar gostau gwirioneddol, ar gyfer y costau yr eir iddynt. Mae'r rhain yn cynnwys llogi cwch modur; dyletswydd y tu allan i oriau; teithio ac archwiliadau estynedig neu ailarchwilio llongau oherwydd 'Mesurau Rheoli' etc.

Ffïoedd samplau dŵr 2024 - 2025

Ar hyn o bryd nid ydym yn gosod unrhyw ffïoedd am samplau bacteriolegol o ddŵr yfed a gymerir o longau neu osodiadau ymyl y cei at ddibenion iechyd cyhoeddus. Mae ffïoedd ar gyfer unrhyw geisiadau am samplu cemegol gan feistri yn cynnwys teithio a ffïoedd ar gyfer dadansoddi, ac ar hyn o bryd maent yn £140.00 y sampl. Codir ffïoedd am samplu dŵr o linellau dosbarthu, hydrantau etc yn unol â'r rheoliadau Dŵr Preifat ar sail adfer costau.

Mae samplu legionella ar gael drwy gais. Y gost ar hyn o bryd yw £100.00 ar gyfer y sampl gyntaf a £40.00 ar gyfer unrhyw samplau dilynol, sy'n cynnwys costau teithio a ffïoedd dadansoddwr.

Caniatáu prosesau penodedig

Ar hyn o bryd, mae 5 proses trin glo, 3 proses trin sment ac 1 peiriant symudol yn gweithredu yn awdurdodaeth yr awdurdod. Mae graddfa'r taliadau sy'n berthnasol i'r prosesau yn ein hawdurdodaeth yn cael ei phennu drwy statud - Cynllun trwyddedau awdurdodau lleol ar gyfer gweithfeydd ac offer symudol a gweithgareddau allyrru todyddion rhan B (ffioedd a thaliadau) (Cymru) 2016.

Graddfa ffïoedd 2024/2025
FfiFfi
Ffi Ymgeisio£1629
Ffïoedd Cynhaliaeth Blynyddol 
Risg uchel£1723
Risg ganolig£1145
Risg isel£762
Offer symudol£637

Ers 2015 mae'r rhan fwyaf o brosesau bellach yn cael eu hystyried fel gweithgareddau ffïoedd gostyngol

Gweithgareddau Ffïoedd GostyngolFfi
Risg uchel£542
Risg ganolig£359
Risg isel£223 

Sgoriau hylendid bwyd

Yn unol ag awdurdodau lleol eraill Cymru, y ffi ar gyfer ailymweld ac ailsgorio busnes bwyd yw £180. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwneud cais i ailarchwilo'ch busnes bwyd.

Gofyniad praesept

Mae'r Bwrdd yn gosod gofyniad praesept ar ei awdurdodau 'glannau' cyfansoddol ym mis Ionawr bob blwyddyn, gan adlewyrchu'r gofynion gwariant a'r incwm amcangyfrifedig. Mae'r praeseptau a bennir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2024/2025 yn cael eu dangos yn y tabl gyferbyn.

Awdurdod LleolFfi
Cyngor Abertawe£88,281
Cyngor Castell-nedd Port Talbot£45,767
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr£17,795
Cyngor Bro Morgannwg£2,896
Cyfanswm praesept£154,739