Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffioedd am drwyddedau anifeiliaid

Manylion y ffïoedd ar gyfer trwyddedau cŵn.

Os nad yw'r ffïoedd sydd eu hangen arnoch i'w gweld isod, cysylltwch â Thrwyddedu.

Sylwer, lle bo'r broses drwyddedu'n gofyn am adroddiad gan filfeddyg, bydd angen talu unrhyw ffioedd milfeddyg yn ogystal â'r ffioedd trwyddedu.

Cyfnod y drwydded flynyddol - Ionawr i Ragfyr.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedau cŵn
TrwyddeduY gost
Siop anifeiliaid anwes£182.00
Ysgol farchogaeth210.00
Anifeiliaid gwyllt peryglus767.00
Anifeiliaid gwyllt peryglus - amrywio trwydded310.00
Ffi lletya gartref111.00
Lletya anifeiliaid210.00
Bridio cŵn159.00
Anifeiliaid perfformio221.00
SwGweler y nodyn isod

Sylwer:

  1. Sŵau y caniateir esgusodeb iddynt gan yr Ysgrifennydd Gwladol (yn berthnasol i swau bach neu swau lle cedwir nifer bach o anifeiliaid yn unig) - £951.00
  2. Sŵau nad oes ganddynt esgusodeb - £3690.00
  3. Nid yw'r ffioedd hyn yn cynnwys ffioedd milfeddyg. Bydd yr ymgeisydd yn derbyn anfoneb am ffioedd y milfeddyg lle bo'n berthnasol.

Talu eich ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro
  • Drwy'r post: Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'  (Peidiwch ag anfon arian drwy'r post).     
  • Ar-lein (lle y bo ar gael): Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro