Toglo gwelededd dewislen symudol

Mae 16 o ganlyniadau

Search results

  • Action Fraud

    https://www.abertawe.gov.uk/article/6810/Action-Fraud

    Canolfan hysbysu twyll y DU ar gyfer gweithredoedd twyllodrus neu seibirdroseddu. Yn ogystal â rhoi gwybod am dwyll gallwch hefyd dderbyn cyngor a'r newyddion d...

  • Age Cymru Gorllewin Morgannwg

    https://www.abertawe.gov.uk/ageCymruGorllewinMorgannwg

    Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

  • Canolfan gofalwyr Abertawe

    https://www.abertawe.gov.uk/canolfanGofalwyrAbertawe

    Mae Canolfan gofalwyr Abertawe yn darparu cymorth a gwybodaeth i ofalwyr ar draws Abertawe drwy ddarparu cyngor ar fudd-daliadau lles.

  • Clinig y Gyfraith Abertawe

    https://www.abertawe.gov.uk/ClinigyGyfraithAbertawe

    Mae Clinig y Gyfraith Abertawe o fudd i'r gymuned leol am ei fod yn cynnig cyngor cychwynnol am ddim ar broblemau cyfreithiol wrth roi'r cyfle i'n myfyrwyr weit...

  • Crisis

    https://www.abertawe.gov.uk/crisis

    Elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref.

  • Cymdeithas Alzheimer

    https://www.abertawe.gov.uk/cymdeithasAlzheimer

    Cymorth i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

  • Cymorth i Fenywod Abertawe

    https://www.abertawe.gov.uk/cymorthFenywodAbertawe

    Grymuso, diogelwch a chymorth i fenywod a phlant sy'n dioddef cam-drin domestig. Darperir cefnogaeth hefyd i fenywod y camfanteisiwyd arnynt yn rhywiol sy'n chw...

  • Dyn Cymru

    https://www.abertawe.gov.uk/dynCymru

    Mae prosiect Dyn Cymru ddiogelach yn darparu cymorth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy'n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

  • Giving World

    https://www.abertawe.gov.uk/givingWorld

    Mae Giviing World yn partneru gyda chwmnïau prysur i ailgyfeirio'u stoc busnes newydd ac sy'n weddill, hen stoc a stoc a derfynwyd i'r cymunedau mwyaf difreinti...

  • Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

    https://www.abertawe.gov.uk/GofalAThrwisioBaerGorllewin

    Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

  • Kin Cymru

    https://www.abertawe.gov.uk/contactkincymru

    Yn darparu help i rieni plant ag anghenion arbennig / anableddau i hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt yr hawl iddynt.

  • Llinell Gymorth Dementia Cymru

    https://www.abertawe.gov.uk/LlinellGymorthDementiaCymru

    Cefnogaeth, gwybodaeth ac arwyddo asiantaeth i unrhyw un sy'n cael diagnosis o ddementia neu sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind sy'n byw gyda dementia.

  • Take Five

    https://www.abertawe.gov.uk/takeFive

    Ymgyrch genedlaethol sy'n cynnig cyngor syml a di-duedd i helpu pobl i amddiffyn eu hunain rhag twyll ariannol y gellir ei hatal.

  • Think Jessica

    https://www.abertawe.gov.uk/thinkJessica

    Maent yn darparu digwyddiadau i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddioddefwyr gweithredoedd twyllodrus diamddiffyn. Maent hefyd yn ymgyrchu am fwy o gefnogaeth ...

  • Western Power Distribution (Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth Rhad ac am Ddim)

    https://www.abertawe.gov.uk/westernpowerBlaenoriaeth

    Os ydydch yn dibynnu ar drydan ar gyfer offer meddygol neu os ydych yn hŷn, yn sâl iawn neu'n anabl.

  • Y Wallich

    https://www.abertawe.gov.uk/YWallich

    Elusen Gymreig sy'n helpu pobl ddigartref yw y Wallich.

Close Dewis iaith