Toglo gwelededd dewislen symudol
Mae 11 o ganlyniadau

Search results

  • Bawso

    https://www.abertawe.gov.uk/bawso

    Yn darparu gwasanaethau arbenigol i gymunedau BME.

  • Cymdeithas Alzheimer

    https://www.abertawe.gov.uk/cymdeithasAlzheimer

    Cymorth i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

  • Dementia Carers Count

    https://www.abertawe.gov.uk/dementiacarerscount

    Dementia Carers Count are working for a world where all family and friends taking care of someone with dementia feel confident, supported, and heard. They provi...

  • Dementia Friendly Swansea and Dementia Hwb

    https://www.abertawe.gov.uk/dementiafriendlyswansea

    Dementia Friendly Swansea focuses on improving the quality of life for people living with dementia.

  • Dementia UK and Admiral Nurses

    https://www.abertawe.gov.uk/dementiauk

    Admiral Nurses are specialist dementia nurses. Continually supported and developed by Dementia UK, they provide life-changing support for families affected by a...

  • Independence at Home

    https://www.abertawe.gov.uk/independenceatHome

    Elusen yw Independence at Home sy'n darparu grantiau i bobl o bob oed a chandynt anabledd corfforol neu ddysgu neu salwch tymor hir sydd mewn angen ariannol.

  • Macular Society

    https://www.abertawe.gov.uk/macularSociety

    Mae'r Gymdeithas Clefyd Macwlaidd yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ymarferol er mwyn hyrwyddo annibyniaeth, hyder ac ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chlef...

  • Musical Memories Choir

    https://www.abertawe.gov.uk/musicalmemorieschoir

    Musical Memories Choir is choir with a purpose! Started in 2014 we were born out of a wish to enable people living with dementia and carers, to come together an...

  • Oakhouse Foods

    https://www.abertawe.gov.uk/oakhousefoods

    Gwasanaeth dosbarthu prydau wedi'u rhewi.

  • Sporting Memories

    https://www.abertawe.gov.uk/sportingmemories

    Sporting Memories are a charity and social enterprise that helps older people to reminiscence, replay and reconnect through the power of sport and physical acti...

  • Wiltshire Farm Food

    https://www.abertawe.gov.uk/wiltshirefarmfoods

    Gwasanaeth cludo prydau wedi'u rhewi.

Close Dewis iaith