Chwilio'r wefan
English

Glaswelltir Corsiog y Trallwn gan gynnwys Parc Halfway

Mae Glaswelltir Corsiog y Trallwn yn ardal o oddeutu 23 hectar o laswelltir wedi'i wella a'i wella'n rhannol, planhigfeydd coniffer (Coedwig y Trallwn) gyda datblygiad trefol o amgylch y corstir. Mae Rheilffordd Bro Tawe ar ymyl ogleddol y safle.

Mae rhan o Barc Halfway yn yr ardal a elwir yn Laswelltir Corsiog Asda. Mae'r parc yn fach gydag un hanner yn gae pêl-droed (gydag ystafelloedd newid) a'r hanner arall yn laswelltir a chors garw.

I gadw cae, ffoniwch 01792 635411.

Uchafbwyntiau

Mae boncathod, cudyll coch, tylluanod gwyn, rhegennod y dŵr a chnocellau gwyrdd wedi'u gweld ar y safle.

Dynodiadau

  • Safle o Bwys Cadwraeth Natur (SBCN 16)

Gwybodaeth am fynediad

Heol Carmel/Heol y Trallwn, Winch-wen SA1 7LD
Cyfeirnod Grid SS687965
Map Explorer yr AO 165 Abertawe

Mynediad oddi ar Heol y Trallwn, gyferbyn â Pharc Halfway neu oddi ar Heol Llwyn-Crwn.

Llwybrau Cerdded
Mae llwybr cerdded ar draws y safle a sawl llwybr anffurfiol.

Ceir
Mae maes parcio gyferbyn â Pharc Halfway oddi ar Heol y Trallwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM