Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau rheoli adeiladu eraill

Mae ein tîm Rheoli Adeiladu'n cynnig nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys gwirio cynlluniau, arolygu meysydd chwaraeon a mynd i'r afael ag adeileddau peryglus.

Adeiladau peryglus

Rydym yn mynd i'r afael ag adroddiadau am adeiladau neu adeileddau peryglus. Gall hyn fod yn unrhyw beth o lechen rydd ar do i ansefydlogrwydd mawr a achoswyd gan dân.

Dymchweliadau

Rheolir y rhan fwyaf o waith dymchwel o dan adrannau 80, 81 ac 82 o Ddeddf Adeiladu 1984. Gall fod angen caniatâd y cyngor o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref.

Asesiad risg tân

Mae cynnal asesiad o risg diogelwch tân yn y gweithle yn orfodol. Mae hyn yn berthnasol os ydych yn gwmni mawr neu'n unig fasnachwr.

Gwaith ar adeiladau hanesyddol

Mae llawer o gofnodion hanesyddol adeiladau sydd eisoes yn bodoli wedi'u harchifo yn yr adran. Mae hyn yn cynnwys manylion unrhyw waith adeiladu a wnaed i'r eiddo.

Cynllunio gwiriadau ar gyfer rheoliadau adeiladu

Rhaid cyflwyno cynlluniau neu ddyluniadau ar gyfer cynlluniau arfaethedig i'r cyngor. Byddwn yn eu gwirio i sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau adeiladu cyn dechrau'r gwaith.

Tystysgrifau diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon

Mae Rheoli Adeiladu Abertawe'n ymdrin â thystysgrifau cyffredinol ac arbenigol ar gyfer stadia chwaraeon dynodedig yn yr ardal.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 18 Awst 2021