Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Mae gwybodaeth am waith ffordd cynlluniedig a ffyrdd a fydd ar gau yr wythnos nesaf ar gael ar ein tudalen map gwaith ffordd. Trefnwyd bod yr holl waith priffyrdd a nodwyd yn dechrau am 7.30am oni nodir fel arall.

Cwestiynau cyffredin am waith ffordd

Pam mae'n rhaid i ni wneud gwaith ffordd, pwy sy'n rhoi caniatâd ar gyfer gwaith ffordd a lleoedd eraill i ddod o hyd i wybodaeth am deithio a ffyrdd.

Map gwaith ffordd

Mae'r map hwn yn cynnwys y mwyafrif o ardaloedd y DU ac mae'n ddefnyddiol os ydych yn teithio y tu allan i Abertawe.

Cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig

Gorchmynion ar gyfer cau ffyrdd am hyd at dridiau, er mwyn cynnal digwyddiadau arbennig e.e. digwyddiadau rhedeg.

Cau ffyrdd dros dro

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer gwaith ffyrdd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Priffyrdd

Enw
Priffyrdd
Rhif ffôn
01792 843330