Chwilio'r wefan
English
car

Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlen

Gall gymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith i wirio a phrosesu ceisiadau. Nes i chi dderbyn eich hawlen ddigidol, ni fydd hawl gennych barcio mewn cilfach i breswyliwr.

Bydd angen y canlynol arnoch i wneud cais/adnewyddu:

  • eich llyfr cofrestru V5 - rhaid iddo ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich dogfen/tystysgrif yswiriant - rhaid iddi ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich rhif Treth y Cyngor

Cyn gwneud cais, darllenwch yr amodau a'r telerau.

Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlenYn agor mewn ffenest newydd

Mae hawlenni parcio am ddim a'r bwriad yw eu bod yn galluogi preswylwyr i barcio'n agos at eu heiddo.

Dim ond cerbydau â hawlen ddilys ddylai barcio mewn cilfachau parcio i ddeiliaid hawlen, oni bai y caniateir parcio am amser cyfyngedig yn y lleoliad hwnnw.

Bydd eich hawlen y ddilys am 12 mis o'r dyddiad awdurdodi; yna bydd angen i chi wneud cais eto gan ddefnyddio'r un dystiolaeth. Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost, anfonir nodyn atgoffa awtomatig atoch, ond eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennych hawlen ddilys.

Os ydych chi'n newid eich car, gallwch ddiwygio rhif cofrestru'r cerbyd drwy'r cyfrif ar-lein a gaiff ei greu i chi pan fyddwch yn gwneud cais am y tro cyntaf, neu gallwch ffonio'r tîm canolog ar 0345 072 5005.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM