Chwilio'r wefan
English

Hawl i Brynu

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yn y ddinas, gwnaeth y cyngor gais i Lywodraeth Cymru atal y cynllun Hawl i Brynu.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, ymgynghorwyd â phob RSL, cwmni cyfreithiol, swyddfa gwerthu tai lleol a chyrff fel Shelter Cymru a Chyngor Cydraddoldeb Hiliol Bae Abertawe hefyd, a chafodd eu safbwyntiau'u casglu a'u hymgorffori yn y cais. 

Cafodd y cais ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2014 a'i gymeradwyo'n ffurfiol ym mis Ebrill 2015.

Dechreuodd yr atal dros dro ar 1 Rhagfyr 2014; felly, gellir ystyried unrhyw geisiadau Hawl i Brynu a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad hwnnw'n ddi-rym.

Bydd yr atal dros dro ar waith am 5 mlynedd i ddechrau a bydd y cyngor yn penderfynu a fydd am wneud cais i ymestyn cyfnod yr atal dros dro'n agosach at y dyddiad hwnnw.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM