Toglo gwelededd dewislen symudol

Hepgoriadau parcio

Rhoddir ildiadau hawl i adeiladwyr a masnaschwyr y mae angen mynediad arnynt i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio i breswylwyr at ddibenion gwaith. Yna rhaid symud y cerbydau i leoliad priodol.

Mae eithriadau parcio'n para 2 fis ar y mwyaf. Rhowch 5 niwrnod gwaith i eithriad gael ei gyflwyno.

Byddwn ond yn rhoi hepgoriadau ar stryd unwaith y byddwn wedi gwirio a sicrhau bod digon o le ar gael yn yr ardal.