Toglo gwelededd dewislen symudol

Hepgoriadau parcio

Rhoddir ildiadau hawl i adeiladwyr a masnaschwyr y mae angen mynediad arnynt i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio i breswylwyr at ddibenion gwaith.

Mae eithriadau parcio'n para 1 fis ar y mwyaf. Os oes angen cyfnod hirach arnoch fydd angen i chi wneud cais am hepgoriad o fis ac ailymgeisio unwaith y fydd yr hawlildiad wedi dod i ben. Rhowch 5 niwrnod gwaith i eithriad gael ei gyflwyno.

Byddwn ond yn rhoi hepgoriadau ar stryd unwaith y byddwn wedi gwirio a sicrhau bod digon o le ar gael yn yr ardal.

Pris

  • £10 y diwrnod - hepgoriadau a roddir y tu allan i Ganol y Ddinas
  • £15 y diwrnod - hepgoriadau yn cael eu rhoi yng Nghanol y Ddinas

Sylwer nad yw'r ffi hon yn ad-daladwy.

Gwneud cais am hepgoriad rhithwir (MiPermit) Gwneud cais am hepgoriad rhithwir (MiPermit)