Toglo gwelededd dewislen symudol

Hybiau beicio

Gadewch eich beic mewn lle diogel drwy gydol y dydd neu dros nos. Mae gennym loceri diogel ym maes parcio'r Cwadrant yng nghanol y ddinas ac ar safle parcio a theithio Fabian Way.

Hwb beicio Fabian Way

 • wedi'i leoli ar safle safle parcio a theithio Fabian Way
 • yn hygyrch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 6.45am i 7.30pm
 • 20 o reseli beiciau unigol
 • gorsaf atgyweirio beiciau
 • mae'n rhaid i chi barcio'ch cerbyd ar y safle parcio a theithio a pharhau ar eich taith ar gefn beic
 • mae drws diogel ar yr hwb y gallwch ei agor drwy ddefnyddio'r ap (gweler isod), dylai defnyddwyr hefyd ddefnyddio eu clo beiciau eu hunain

Ffïoedd a thalu

 • ffi flynyddol o £50 i ddefnyddio'r hwb a pharcio am ddim ar y safle parcio a theithio ar gyfer eich cerbyd 
 • mae'n rhaid i chi gofrestru a thalu drwy'r ap Movatic (ar gael ar ffonau Android ac iPhone) cyn ei ddefnyddio, lle bydd angen i chi gytuno i holl amodau a thelerau'r cynllun
 • cewch eich cofrestru ar y system adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig a fydd yn eich caniatáu i fynd i mewn i'r maes parcio a'i adael yn hawdd heb orfod dibynnu ar ddilysu tocynnau neu wasgu'r botwm help er mwyn gadael

 

Loceri beiciau y Cwadrant

 • wedi'u lleoli ar lawr gwaelod maes parcio aml-lawr y Cwadrant
 • yn hygyrch 24/7
 • y cyntaf i'r felin gaiff eu defnyddio
 • dylai defnyddwyr ddefnyddio eu clo beiciau eu hunain

Ffïoedd a thalu

 • £1 am 6 awr neu £2 drwy'r dydd
 • mae'n rhaid i chi gofrestru a thalu drwy'r ap Movatic (ar gael ar ffonau Android ac iPhone) cyn defnyddio'r loceri, lle byddwch yn cytuno i holl amodau a thelerau'r cynllun 

Beiciau sy'n cael eu gadael mewn loceri heb eu casglu

 • ar ôl 48 awr byddwch chi'n cael eich rhybuddio drwy'r ap i gasglu'ch beic
 • 24 awr ar ôl i chi gael eich rhybuddio, caiff y beic ei symud
 • cedwir y beiciau sydd wedi'u symud am 30 niwrnod ar y mwyaf, a gall fod rhaid talu dirwy o £20 i'w casglu
 • caiff unrhyw feiciau nad ydynt yn cael eu casglu ar ôl 30 niwrnod eu rhoi i elusen

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 17 Awst 2023