Toglo gwelededd dewislen symudol

Hysbysiad o gais i roi caniatâd seremonïau dinesig i eiddo

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad cyhoeddus o'r cais gyda chyfnod o dair wythnos ar gyfer gwrthwynebiadau. Bydd hysbysiadau'n cael eu harddangos ar y we-dudalen hon.

Isod y mae'r hysbysiadau presennol gan eiddo sy'n gofyn am ganiatâd. 

Gall y sawl sy'n dymuno hysbysu ei fod am wrthwynebu rhoi cymeradwyaeth wneud hynny'n ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i'r hysbysiad hwn, drwy ysgrifennu at Mark Wade, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Close Dewis iaith