Chwilio'r wefan
English

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau ddydd Llun 26 Awst. Bydd oriau agor arferol yn ailddechrau ddydd Mawrth 27 Awst.

Llyfrgell Bonymaen

Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.

Oriau agor 

DyddBorePrynhawn
Dydd LlunAr gau1.00pm - 5.30pm
Dydd MawrthAr gau
Dydd MercherAr gau
Dydd IauAr gau
Dydd Gwener10.00am - 12.30pmAr gau
Dydd SadwrnAr gau

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Oes
Sganiwr: Na

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 31, 33 (First Cymru) a 145 (NAT Travel) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 7AW

Enw:
Llyfrgell Bonymaen
Teitl Swydd:
Rheolwr: Chris Skudra
Ffôn:
01792 469203
Wedi'i bweru gan GOSS iCM