Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Llyfrgell Bonymaen

Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.

Oriau agor 

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Oes
Sganiwr: Na

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 31, 33 (First Cymru) a 145 (NAT Travel) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 7AW

Enw:
Llyfrgell Bonymaen
Teitl Swydd:
Rheolwr: Chris Skudra
Ffôn:
01792 469203
Wedi'i bweru gan GOSS iCM