Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgell Bôn-y-maen

Mae'r llyfrgell hon yn Lle Llesol Abertawe ac mae croeso i bawb. Yn ogystal â'r holl gyfleusterau a restrir isod, rydym hefyd yn gallu cynnig diodydd poeth ac oer, cyfleusterau gwefru dyfeisiau a gweithgareddau a digwyddiadau iechyd a lles.

Cyfleusterau a gwasanaethau

Cyfleusterau

Gwasanaethau

  • Defnydd am ddim o gyfrifiadur
  • Benthyca llyfrau gan gynnwys print bras ac e-lyfrau llafar
  • e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-bapurau newydd
  • Adnoddau ar-lein a gwasanaethau digidol
  • Argraffu a llungopïo deunyddiau oddi ar gyfrifiaduron y llyfrgell neu'ch dyfais eich hun - du a gwyn a lliw ar bapur A4

Hefyd ar gael:

  • Ardal i blant yn y llyfrgell
  • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
    • rydym yn cyfeirio pobl at amrywiol wasanaethau'r cyngor a sefydliadau partner, gan ddibynnu ar yr ymholiad
  • Dolen glyw

Parcio

Maes parcio ger y llyfrgell.

Ar y bws

Amserau bysiau

Cyfeiriad

Canolfan Gymunedol Bonymaen

Heol Bonymaen

Abertawe

SA1 7AW

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps

Oriau Agor

Dydd Gwener: 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 4.30pm

Rhif ffôn

01792 469203
There are no occurrences on this date
Close Dewis iaith