Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgell Gorseinon

Mae'r llyfrgell hon yn Lle Llesol Abertawe ac mae croeso i bawb. Yn ogystal â'r holl gyfleusterau a restrir isod, rydym hefyd yn gallu cynnig diodydd poeth ac oer, cyfleusterau gwefru dyfeisiau a gweithgareddau a digwyddiadau iechyd a lles.

Cyfleusterau a gwasanaethau

Cyfleusterau

Gwasanaethau

 • WiFi am ddim
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduro
 • Benthyca llyfrau gan gynnwys print bras ac e-lyfrau llafar
 • e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-bapurau newydd
 • Adnoddau ar-lein a gwasanaethau digidol
 • Argraffu a llungopïo deunyddiau oddi ar gyfrifiaduron y llyfrgell neu'ch dyfais eich hun - du a gwyn a lliw ar bapur A3 ac A4
  • argraffu diwifr - argraffu a thalu gan ddefnyddio'ch ffôn, eich tabled neu'ch gliniadur
 • Sganio
 • Swyddfa Dai Ardal y Gorllewin

Hefyd ar gael:

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Papurau newydd
 • Man astudio
 • Ardal i blant yn y llyfrgell
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn cyfeirio pobl at amrywiol wasanaethau'r cyngor a sefydliadau partner, gan ddibynnu ar yr ymholiad
 • Dolen glyw
 • Talu gyda cherdyn

Digwyddiadau Llyfrgell Gorseinon Digwyddiadau Llyfrgell Gorseinon

Parcio

Maes parcio y tu cefn i'r llyfrgell. Mynediad o Stryd y Groes.

Ar y bws

Amserau bysiau

Cyfeiriad

15 Stryd y Gorllewin

Gorseinon

Abertawe

SA4 4AA

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps

Oriau Agor

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

Rhif ffôn

01792 516780
There are no occurrences on this date