Toglo gwelededd dewislen symudol

Deall eich llythyr hysbysiad o fudd-daliadau

Bob tro y caiff eich hawliad budd-dal ei gyfrifo, anfonir hysbysiad penderfyniad gostyngiad budd-dal atoch gyda llythyr datganiad o'r rhesymau ynghlwm.

Datganiad o'r rhesymau

Bydd y datganiad o'r rhesymau yn rhoi manylion am y symiau a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo'ch budd-dal a sut cyfrifwyd y budd-dal fesul cam. Ar gyfer Gostyngiad Treth y Cyngor, mae hefyd yn dangos y cyfnod y bydd y gostyngiad yn berthnasol iddo.

Datganiad o'r rhesymau gan Budd-dal Tai (PDF) [595KB]

Datganiad o'r rhesymau gan Gostyngiad Treth y Cyngor (PDF) [306KB]

Hysbysiad penderfyniad

Mae'r hysbysiad penderfyniad ar y dudalen flaen yn grynodeb o'r cyfrifiad.

Mae hysbysiad penderfyniad gostyngiad treth y cyngor yn cynnwys manylion am:

  • y rheswm y cyfrifwyd y Gostyngiad Treth y Cyngor.
  • swm y Gostyngiad Treth y Cyngor y mae gennych hawl iddo a'r cyfnod y mae'n berthnasol amdano

Hysbysiad penderfyniad gostyngiad Treth y Cyngor (PDF) [157KB]

Mae hysbysiad penderfyniad ar Fudd-dal Tai yn cynnwys manylion y canlynol:

  • swm y budd-dal y mae gennych hawl iddo
  • unrhyw ddidyniad i adfer budd-dal a ordalwyd neu i adlewyrchu'r cyfraniad y mae'n rhaid i unrhyw oedolion sy'n byw gyda chi, ond nid ydynt yn rhan o'ch aelwyd budd-daliadau, ei wneud tuag at eich costau tai.

Hysbysiad penderfyniad Budd-dal Tai (PDF) [558KB]

Mae'r hysbysiad penderfyniad gostyngiad treth y cyngor yn cynnwys llawer o wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei chynnwys yn ôl deddfwriaeth.

Tudalen gefn yr hysbysiad

Mae  tudalen gefn y llythyr yn rhoi crynodeb o'r broses fudd-daliadau a gwybodaeth am yr hyn i'w wneud os:

  • ydych yn meddwl ein bod wedi cyfrifo'ch budd-dal yn anghywir
  • yw'ch amgylchiadau'n wahanol i'r hyn sydd ar yr hysbysiad penderfyniad budd-dal.

Back page of the Council Tax Reduction letter (PDF) [480KB]

Back page of the Housing Benefit letter (PDF) [174KB]

Close Dewis iaith