Toglo gwelededd dewislen symudol

Mesurwch eich ôl troed carbon

Mesurwch eich ôl troed carbon i weld a ydych ar y trywydd iawn ar gyfer targed y DU o 10.5 tunnell yr un y flwyddyn - mae hynny'n cyfateb i wefru 1,158,700 o ffonau clyfar.

Mae ôl troed carbon cyffredinol y DU yn dangos bodeiddo preswyl yn cyfrannu 15% o allyriadau.

Wrth edrych ar Gymru'n unig, canran y cyfraniadau preswyl i'r ôl troed carbon yw 9.6%Y rheswm am hyn yw bod llai o bobl yn byw yng Nghymru a chanran y DU yw'r cyfartaledd ar gyfer pob un o'r 4 gwlad gartref.

Dilynwch y ddolen hon i wefan WWF i weld pa mor fawr yw eich effaith amgylcheddol.

Ôl troed carbon yw cyfanswm y nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu cynhyrchu gan ein gweithredoedd. Yr ôl troed carbon cyfartalog ar gyfer aelwyd yn y DU yw 12.6 tunnell. Er mwyn cael y cyfle gorau i osgoi cynnydd o 2 radd Celsius mewn tymheredd byd-eang, mae angen i'r ôl troed carbon cyfartalog y flwyddyn ostwng o dan 2 dunnell erbyn 2050.    

Close Dewis iaith