Chwilio'r wefan
English

Parc Ynystawe

Mae gan barc gwyrdd a hyfryd Ynystawe, sydd ger glannau'r afon Tawe, amrywiaeth o gyfleusterau i bobl o bob oed.

Cyfleusterau

  • Lawnt fowlio
  • Ardal chwarae i blant
  • Meysydd pêl-droed
  • Meysydd criced
  • Cwrt tenis
  • Cwrt pêl-fasged
  • Ardal Gêmau Amlddefnydd
  • Ramp BMX a sglefyrddio

Cyfarwyddiadau 

Gadewch yr M4, Cyff. 45 a chymerwch y B4603 - Clydach. Wrth y gylchfan, trowch i'r dde i Heol Ynystawe. Lleolir y parc ar yr ochr chwith.

Côd Post - SA6 5AP

Wedi'i bweru gan GOSS iCM