Toglo gwelededd dewislen symudol

Pass Plus Cymru

Gweithredwch er mwyn bod yn yrrwr gwell byth ac elwa o yswiriant is - archebwch le nawr am £20 yn unig!

Gallai Pass Plus Cymru fod yr union beth i chi. Mae'n gwrs gyrru byr, a arweinir gan arbenigwr er mwyn i bobl ifanc ddatblygu technegau ffordd ac ehangu profiad.

Gallwch ddisgwyl gael argymhellion gyrru mewn grŵp o 12 o yrwyr ifanc yn ogystal â 6 awr gydag uwch-hyfforddwr gyrru - am £20 yn unig!

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn derbyn tystysgrif Pass Plus.

Rhaid i chi:

 • Fod rhwng 17 a 25 oed
 • Meddu ar drwydded yrru lawn
 • Byw, yn gweithio neu'n astudio yn Abertawe.

Dyddiadau'r cwrs - cadwch le nawr

Mae'r dyddiadau isod ar gyfer sesiwn gyntaf y cwrs a byddwn yn anfon y manylion llawn atoch chi gyda'ch cadarnhad archebu.

Nid oes ffi archebu - cadwch eich lle ar-lein nawr yn www.ticketsource.co.uk/swansearoadsafety

 • Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022
 • Dydd Mawrth 13 Medi 2022
 • Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022
 • Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Book now


Covid 19

Atgoffir cyfranogwyr na ddylai unrhyw un sy'n arddangos symptomau Coronafeirws neu sy'n amau ei fod wedi dod i gysylltiad â'r feirws gymryd rhan, ac nad yw wedi cael y canlynol yn ystod y pythefnos cyn y cwrs:  

 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colli synnwyr arogli neu flasu neu brofi newid iddynt
 • bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau neu sydd wedi cael prawf positif
 • yn gorfod bodloni unrhyw ofynion i fod mewn cwarantin e.e. ar ôl dychwelyd o dramor

Dylid cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg yn seiliedig ar ganllawiau'r llywodraeth a bydd yn rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, gan gynnwys adeiladau'r cyngor.


 

Byddwch yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Mynd ar y draffordd
 • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
 • Gyrru gyda'r nos
 • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
 • Gyrru ar ffyrdd gwledig
 • Meddwl ymlaen llaw - fel yr ydych chi nawr

Beth yw'r manteision i chi?

 • Sgiliau gyrru gwell
 • Mwy o gyfle i gael yswiriant is
 • Llai o berygl o gael damwain neu niweidio'ch hun, eich ffrindiau ac eraill
 • Tystysgrif Pass Plus

Cost y cwrs cyfan yw £20, sef gostyngiad anferthol o'r pris arferol sydd rhwng £120 a £150 (a wnaed yn bosib trwy grant diogelwch ffyrdd arbennig gan Lywodraeth Cymru).

Amodau a thelerau Pass Plus

Trosolwg o'r gwasanaeth a'r amodau a thelerau.