Toglo gwelededd dewislen symudol

Plant a phobl ifanc anabl

Mae Tîm Anableddau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anableddau cymedrol i ddifrifol.

Tîm arbenigol yw'r Tîm Anableddau Plant sy'n gofalu am anghenion penodol plant a phobl ifanc sydd ag anableddau. Mae'n un o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Un pwynt cyswllt (UPC) yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r tîm yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cefnogi teuluoedd. Maent yn gweithio'n agos gyda nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd, gweithwyr cefnogi iechyd a therapyddion galwedigaethol.

Mae'r Tîm Anableddau Plant yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc pan fo:

  • Gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gysylltiedig â hwy oherwydd eu hanabledd yn bennaf.
  • Effaith eu hanabledd wedi'i hasesu'n ddifrifol neu'n ddwys.
  • Angen gwasanaeth arbenigol arnynt oherwydd eu hanabledd.

Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n ceisio darparu gwasanaethau amrywiol i roi gwybodaeth a chyngor cynhwysfawr, i gefnogi datblygiad plant anabl, ac i gynorthwyo plant a'u teuluoedd i fyw bywydau mor llawn â phosib.

Cysylltwch â'r Tîm Anableddau Plant Un pwynt cyswllt (UPC)

Mynegai Anabledd Plant

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yn ôl y gyfraith i gynnal cofrestr plant anabl yn eu hardaloedd sydd ag unrhyw anabledd sy'n cael 'effaeith sylweddol ar eu bywyd bob dydd'.

Gwybodaeth i rieni pobl ifanc sy'n trosglwyddo i'r Gwasanaethau i Oedolion

Trosglwyddo yw'r broses lle mae pobl ifanc ag anableddau'n symud o'r Gwasanaethau i Blant i'r Gwasanaethau i Oedolion.

Mae anabledd gan fy mhlentyn

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc anabl yn Abertawe.

Un pwynt cyswllt (UPC)

Gall teuluoedd sy'n byw yn Abertawe gysylltu â'r UPC eu hunain i ofyn am help neu gyngor.