Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisïau'r Awdurdod Iechyd Porthladd

Polisïau a dogfennau defnyddiol eraill sy'n ymwneud ag Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe.

Datganiad o archwiliad o gyfrifon Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2023 (PDF)

Datganiad o archwiliad o gyfrifon Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2023.

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2022-23 Llythyr cau'r archwiliad (PDF)

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2022-23 Llythyr cau'r archwiliad.

Datganiad o archwiliad o gyfrifon Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2022 (PDF)

Datganiad o archwiliad o gyfrifon Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2022.

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2020/21 Llythyr cau'r archwiliad (PDF)

Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe 2020/21 Llythyr cau'r archwiliad.

Llythyr Dyddiad Galw am Archwiliad 2020/21 AIPBA (PDF)

Llythyr Dyddiad Galw am Archwiliad 2020/21 AIPBA.

Adroddiad Blynyddol wedi'i lofnodi 2020/21 AIPBA (PDF)

Adroddiad Blynyddol wedi'i lofnodi 2020/21 AIPBA.

Llythyr Archwilio wedi'i lofnodi 2020/21 AIPBA (PDF)

Llythyr Archwilio wedi'i lofnodi 2020/21 AIPBA.

Cynllun cyflwyno gwasanaethau Mehefin 2017 (PDF)

Cynllun cyflwyno gwasanaethau Mehefin 2017.

Cynllun Parhad Busnes Gorffennaf 2017 (PDF)

Cynllun Parhad Busnes Gorffennaf 2017.

Polisi Iechyd a Diogelwch Ionawr 2016 (PDF)

Polisi Iechyd a Diogelwch Ionawr 2016.

Gweithdrefnau bwyd/bwyd anifeiliaid a fewnforiwyd 2017 (PDF)

Gweithdrefnau bwyd/bwyd anifeiliaid a fewnforiwyd 2017.

Cynllun clefydau trosglwyddadwy 2016 AIPBA (PDF)

Cynllun clefydau trosglwyddadwy 2016 AIPBA.

Datganiad polisi gorfodi Gorffennaf 2014 AIPBA (PDF)

Datganiad polisi gorfodi Gorffennaf 2014 AIPBA.

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth 2010 AIPBA (PDF)

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth 2010 AIPBA.

Arweiniad Rheoli Heintiau 2006 AIPBA (PDF)

Arweiniad Rheoli Heintiau 2006 AIPBA.

Datganiad iechyd morol 2013 (PDF)

Datganiad iechyd morol 2013.

Nodiadau trefn glanhau Norofeirws AIPBA (PDF)

Nodiadau trefn glanhau Norofeirws AIPBA.

Cynllun Iechyd Porthladd AIPBA 2016 (PDF)

Cynllun Iechyd Porthladd AIPBA 2016.