Toglo gwelededd dewislen symudol

Beth gallaf ei ddefnyddio fel prawf i ymaelodi â PIH?

Edrychwch drwy'r tabl isod i bennu pa fath o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch.

Prawf cyfeiriad

Pob ymgeisydd: Gofynnir am brawf o gyfeiriad ar gyfer pob ymgeisydd, e.e. bil cyfleustod neu fil Treth y Cyngor. Os cewch unrhyw anawsterau, e-bostiwch eich ymholiad at pih@abertawe.gov.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Prawf o Fudd-daliadau

Gweler isod fanylion ynghylch y math o fudd-dal a pha dystiolaeth sydd ei hangen.

 • Budd-dal Tai
  Nid oes angen cyflwyno tystiolaeth ar gyfer y budd-dal hwn oherwydd bydd Cyngor Abertawe'n ei gwirio.
 • Budd-dal Treth y Cyngor
  Nid oes angen cyflwyno tystiolaeth ar gyfer y budd-dal hwn oherwydd bydd Cyngor Abertawe'n ei gwirio.
 • Cymhorthdal Incwm
  Y llythyr dyfarniad, neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal.
 • Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm)
  I brofi Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm) mae'n rhaid dangos y llythyr datganiad budd-dal tair tudalen i gyd a roddir pan dderbynnir y budd-dal cyntaf.
 • Credyd Pensiwn Gwarantedig
  Y llythyr dyfarniad neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal.
 • Credyd Treth i Deuluoedd sy'n Gweithio a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG
  Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.
 • Credyd Treth Plentyn a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG
  Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.
 • Credyd Cynhwysol
  Y llythyr dyfarnu Credyd Cynhwysol sy'n cadarnhau lefel eich enillion.
 • Cynllun Incwm Isel y GIG
  Y dystysgrif HC2 ar gyfer gofal optegol a deintyddol y GIG am ddim.
 • 17-19 oed mewn addysg llawn amser/hyfforddiant wedi'i enwi ar gais rhieni am fudd-dal
  Prawf o statws myfyriwr llawn amser/gynhwysiad ar gynllun hyfforddi a gymeradwywyd (gweler isod) a phrawf eich bod wedi'ch cynnwys ar gais eich rhieni/gwarcheidwaid am fudd-dal:
  • Wedi cofrestru ar gyfer addysg heblaw addysg uwch:
   • TGAU a Safon Uwch
   • NVQ lefel 1, 2 neu 3
   • Diploma Cenedlaethol BTEC, tystysgrif genedlaethol a Diploma 1af
   • Tystysgrif Addysg Albanaidd Gradd Uwch neu gyfwerth.
  • Wedi cofrestru ar gynllun hyfforddiant a gymeradwywyd:
   • Adeiladu Sgiliau
   • Prentisiaethau Modern Sylfaenol neu Brentisiaethau Modern
 • Oedolyn Ifanc a Gynorthwyir
  Os ydych chi yn y categori hwn, bydd rhaid i'ch cynrychiolydd Gwasanaethau Cymdeithasol gysylltu â'r Swyddfa PTL i drefnu prawf cymhwyster a mynediad i'r cynllun.
 • Ceiswyr Lloches
  Cerdyn adnabod Swyddfa Gartref y Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches (CCC) neu ffurflen HC2W y GIG neu lythyr caniatâd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru.

I gael cyngor ar basport i hamdden, gallwch e-bostio pih@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 635353 rhwng 10.00am a 3.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 23 Chwefror 2024