Toglo gwelededd dewislen symudol

Cerbydau - hurio preifat

Mae cerbydau hurio preifat yn wyn gyda phlât trwydded melyn ar y cefn. Hefyd ceir trionglau gwyrdd (sticeri) ar ddau ddrws blaen y cerbyd.

Dengys y plât a'r sticeri ar y drysau rif trwydded y cerbyd.  Mae'r plât ar y cefn hefyd yn arddangos uchafswm nifer y teithwyr y caniateir i'r cerbyd eu cario.

Dim ond teithwyr sydd wedi archebu'r cerbyd ymlaen llaw (naill ai trwy alw heibio i swyddfa'r cwmni neu ffonio), sy'n gallu defnyddio cerbydau hurio preifat. Ni chaniateir i gerbydau hurio preifat gasglu teithwyr o'r strydoedd.

Ceir mesuryddion mewn rhai cerbydau hurio preifat, ond ni chaiff y tâl sy'n cael ei godi ei reoleiddio gan yr awdurdod, a gall amrywio o gwmni i gwmni. Dylai teithwyr gytuno ar dâl cyn mynd i mewn i'r cerbyd neu ar y ffôn wrth archebu.