Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwers 1 - Pysgod a Fi

Yn y cyntaf o'n chwe cynllun gwers, mae plant yn cael cyfle i archwilio rhywogaethau pysgod a'r hyn y gallant ei wneud gyda hwy. Mae gan y thema hon gysylltiadau cwricwlaidd â Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Diwylliannol, Iaith, Sgiliau Llythrennedd a Chyfathrebu.

Bydd y Wers hon yn galluogi plant i:

Rannu eu meddyliau, eu barn, eu sylwadau am bysgod a gwrando ar rai eraill;

Enwi ac adnabod pedwar i chwech rhywogaeth gwahanol o bysgod;

Enwi pedwar i chwe phryd bwyd wedi eu gwneud â physgod.

Cynllun gwers

Esbonio mai gwers ydy hon am bysgod a phrydau bwyd pysgod y maen nhw wedi eu blasu neu wedi eu gweld o'r blaen.

Dangoswch y poster Pysgod gwych i'r plant a'i arddangos yn y dosbarth.

Efallai y byddwch eisiau i'r plant lenwi'r daflen waith Fy mhysgod blasus fel cofnod o'ch trafodaeth.

Pysgod amdani gwers 1 (PDF) [178KB]

Prydau bwyd pysgod bendigedig poster (PDF)

Prydau bwyd pysgod bendigedig poster.

Taflenni gwaith Gwers 1 (PDF)

Taflenni gwaith Gwers 1.

Popeth am bysgod PowerPoint (Powerpoint)

Popeth am bysgod PowerPoint.

Gweithgaredd bwrdd gwyn rhyngweithiol Cymraeg a Saesneg (ZIP)

Gweithgaredd bwrdd gwyn rhyngweithiol Cymraeg a Saesneg.
Close Dewis iaith