Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwers 2 - Pysgod a'm Cyfeillion

Dangos i blant sut mae casglu gwybodaeth ar dablau a siartiau. Casglu gwybodaeth gan eu ffrindiau am ba rywogaethau sydd orau ganddynt. Byddant wedyn yn gallu trafod y canlyniadau gyda'i gilydd. Y cysylltiad â'r cwricwlwm yma yw Datblygu Mathemateg.

Bydd y wers hon yn galluogi plant i:

Wybod sut gall gwybodaeth gael ei gasglu mewn tablau a siartiau;

Casglu gwybodaeth gan aelodau o'r dosbarth am eu dewis cyntaf o bysgod ac arddangos hyn mewn siart;

Trafod eu canlyniadau

Cynllun gwers

Esboniwch i'r plant y byddan nhw'n darganfod beth ydy barn y dosbarth am bysgod.

Defnyddiwch y BGRh Arolwg pysgod gyda'r plant.Mae hyn yn rhoi cyfle i ddarllen gwybodaeth o siartiau ac i greu siartiau. Gweithiwch trwy'r gweithgareddau gyda'r plant a dangos iddyn nhw sut i ddarllen siartiau a sut i gofnodi gwybodaeth trwy ddefnyddio ticiau a phictogramau.

Gwers 2 - Pysgod a’m Cyfeillion (PDF) [294KB]

Slip caniatâd blasu a gwneud (Word)

Slip caniatâd blasu a gwneud.

Taflenni gwaith Gwers 2 (PDF)

Yn cynnwys: Taflen waith blasu pysgod, Taflen waith arolwg pysgod (a) a (b), Taflen geiriau sy’n disgrifio

Arolwg pysgod (ZIP)

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol.
Close Dewis iaith