Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwers 5 - Pysgod i'm Teulu

Mae Pysgod i fy Nheulu yn edrych ar sut y gall plant gynnal arolwg ar aelodau o'u teulu i ganfod beth yw eu harferion bwyta pysgod. Mae'r thema hon yn helpu i gyflwyno Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth.

Bydd y wers hon yn galluogi plant i:

Adnabod rhai o'r buddion sylfaenol o fwyta pysgod;

Gwybod y dylai pawb fwyta mwy o bysgod (dau ddogn yr wythnos - a dylai un ohonynt fod yn olewog);

Fod yn greadigol wrth lunio hysbyseb i berswadio eu teulu i fwyta mwy o bysgod, gan ddefnyddio'r wybodaeth maent wedi'i ddysgu am bysgod a dyfeisiau sy'n perswadio, e.e. iaith gadarnhaol.

Cynllun gwers

Defnyddiwch y PowerPoint Oeddech chi'n gwybod? i siarad gyda'r plant am bysgod a'u manteision i iechyd.

Gallwch ddefnyddio'r BGRh Mae pysgod yn wych i atgyfnerthu gwybodaeth y plant am bysgod.

Pysgod amdani Gwers 5 (PDF) [182KB]

Prydau bwyd pysgod bendigedig poster (Adobe pdf documents)

Prydau bwyd pysgod bendigedig poster.

Taflenni gwaith Gwers 5 (Adobe pdf documents)

Taflenni gwaith: geiriau rhyfeddol, hysbyseb Fy mhysgodyn, brand Fy mhysgodyn, Bwyta mwy o bysgod

Powerpoint Wyddech chi? (Powerpoint media type)

Powerpoint Wyddech chi?.

Poster Bwyta’n dda, bwyta pysgod (Adobe pdf documents)

Poster Bwyta’n dda, bwyta pysgod.

Mae pysgod yn wych (Compressed files)

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol