Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwers 6 - Pysgod a Ffitrwydd

Mae pysgod a ffitrwydd yn edrych ar bwysigrwydd bwyta diet iach, yn egluro sut mae ymarfer corff yn effeithio eu cyrff ac yn eu hannog i wneud addunedau iechyd ar gyfer y dyfodol i aros yn ffit ac yn iach. Mae'r thema hon yn cysylltu â Datblygiad Corfforol yn y cwricwlwm cyfredol.

Bydd y wers hon yn galluogi plant i:

Wybod ei bod yn bwysig i fwyta'n dda a bod yn fywiog i aros yn iach;

Gallu egluro sut mae eu cyrff yn teimlo cyn ac ar ôl gweithgaredd;

Gwneud addunedau iechyd ar gyfer y dyfodol.

Cynllun gwers

Esboniwch i'r plant bod angen inni fod yn egnïol yn ogystal â bwyta'n iach a dylai gynnwys bwyta dau ddogn o bysgod yr wythnos.

Defnyddiwch y PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn egnïol i siarad gyda'r plant am weithgaredd. Efallai yr hoffech brofi beth maen nhw wedi ei ddysgu trwy ddefnyddio'r BGRh Gweithgaredd a fi.

Pysgod amdani gwers 6 (PDF) [292KB]

Gweithgaredd a fi (Compressed files)

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol

Taflenni gwaith Gwers 6 (Adobe pdf documents)

Taflen gwaith: gêm pysgod bywiog, lluniau pysgod, gweithgaredd pysgod hwyliog, Fy addunedau iechyd

PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn fywiog (Powerpoint media type)

PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn fywiog.