Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwers 6 - Pysgod a Ffitrwydd

Mae pysgod a ffitrwydd yn edrych ar bwysigrwydd bwyta diet iach, yn egluro sut mae ymarfer corff yn effeithio eu cyrff ac yn eu hannog i wneud addunedau iechyd ar gyfer y dyfodol i aros yn ffit ac yn iach. Mae'r thema hon yn cysylltu â Datblygiad Corfforol yn y cwricwlwm cyfredol.

Bydd y wers hon yn galluogi plant i:

Wybod ei bod yn bwysig i fwyta'n dda a bod yn fywiog i aros yn iach;

Gallu egluro sut mae eu cyrff yn teimlo cyn ac ar ôl gweithgaredd;

Gwneud addunedau iechyd ar gyfer y dyfodol.

Cynllun gwers

Esboniwch i'r plant bod angen inni fod yn egnïol yn ogystal â bwyta'n iach a dylai gynnwys bwyta dau ddogn o bysgod yr wythnos.

Defnyddiwch y PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn egnïol i siarad gyda'r plant am weithgaredd. Efallai yr hoffech brofi beth maen nhw wedi ei ddysgu trwy ddefnyddio'r BGRh Gweithgaredd a fi.

Pysgod amdani gwers 6 (PDF) [292KB]

Gweithgaredd a fi (ZIP)

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol

Taflenni gwaith Gwers 6 (PDF)

Taflen gwaith: gêm pysgod bywiog, lluniau pysgod, gweithgaredd pysgod hwyliog, Fy addunedau iechyd

PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn fywiog (Powerpoint)

PowerPoint Eistedd llai, symud mwy, bod yn fywiog.
Close Dewis iaith