Toglo gwelededd dewislen symudol

Prynu sedd wag ar fws cludiant ysgol

Mae'r cyngor yn gweithredu Cynllun Gwerthu Seddi Sbâr disgresiynol.

Os yw nifer y disgyblion sydd â hawl i gludiant ysgol am ddim yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael yn y cerbyd, trefnir bod y seddi sbâr ar gael i'w prynu gan ddisgyblion nad ydynt yn gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim.

Mae gennym ddyletswydd i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion sydd â hawl iddo. Lle nad yw disgyblion yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim, gallant wneud cais i brynu sedd sbâr ar fws ysgol.Trefnir bod y seddi sbâr hyn ar gael i ddisgyblion sy'n byw o fewn ardal ddalgylch yr ysgol ar sail y cyntaf i'r felin. Byddant ond yn cael eu cynnig i ddisgyblion sy'n byw y tu allan i'r dalgylch os ydynt ar gael. Ni all bysus gael eu dargyfeirio ac ni ellir ymestyn y llwybr i ddarparu ar gyfer y sawl sy'n prynu sedd ac ni allwn gynyddu maint y cerbyd.

Os yw nifer y disgyblion sydd â hawl i gludiant ysgol am ddim yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael ar y bws, trefnir bod y seddi sbâr ar gael i'w prynu gan ddisgyblion nad ydynt yn gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim.

Os yw nifer y disgyblion sydd â hawl i gludiant ysgol am ddim yn cynyddu ar unrhyw adeg, yna mae'n bosib y bydd angen i ddisgyblion sydd wedi talu i ddefnyddio sedd sbâr ildio'u seddi a rhoddir ad-ddaliad iddynt pan fyddant yn ildio'u pas.

Gellir gwneud ceisiadau drwy gydol y flwyddyn, er mae ffi sefydlog.  Ar ôl i leoedd am ddim gael eu dyrannu, neilltuir seddi sbâr ar sail y cyntaf i'r felin.

Gwybodaeth bwysig 

Gweithredir y rhan fwyaf o'n contractau ysgol gan goetsis a choetsis mini gyda mwy na 22 o seddi i deithwyr.Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dweud wrthym, o 1 Ionawr 2020, os caiff seddi eu gwerthu ar wasanaethau cludiant ysgol ac mae gan y cerbydau hynny fwy na 22 o seddi i deithwyr, fod yn rhaid i nifer o nodweddion ychwanegol gael eu gosod yn y cerbydau hyn i gynorthwyo hygyrchedd, gan gynnwys lifft i gadeiriau olwyn.Ehangodd yr Adran Drafnidiaeth y dyddiad cau dros dro, ond rydym bellach wedi gorfod dod i'r casgliad nad yw hi'n bosib gwerthu seddi sbâr ar wasanaethau cludiant ysgol sy'n cael eu gweithredu gan gerbydau sydd â mwy na 22 o seddi i deithwyr.

Ffi

Blwyddyn academaidd 2022/2023 (o 1 Hydref 2022)

£480.00

Y gwasanaethau sydd ar gael

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023 (o 1 Hydref 2022), bydd ond yn bosib gwerthu seddi sbâr ar y gwasanaethau canlynol, yn amodol ar argaeledd, sy'n cael eu gweithredu gan gerbydau gyda 22 sedd i deithwyr neu lai:

Rhif(au'r) gwasanaeth

Ysgol(ion) a wasanaethir

Ardal(oedd) a wasanaethir

328

Ysgol Gyfun Pontarddulais

Llangyfelach

381

Ysgol Gyfun Pontarddulais

Cwmcerdinen a Felindre

365

Ysgol Gyfun Gŵyr

Caswell, Llandeilo Ferwallt a Murton

374

Ysgol Gyfun Gŵyr

Kittle, Llandeilo Ferwallt a Chilâ Uchaf

613

Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan

Pontarddulais, Pontlliw a Phentref Coedwig Tircoed

670

Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant

Y Crwys, Cilâ, Cilâ Uchaf a Llandeilo Ferwallt

682

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

Pennard, Kittle, Llandeilo Ferwallt

684

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

Llandeilo Ferwallt, Murton a Caswell

699

Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff

Penllergaer, Gorseinon, Casllwchwr a Phenyrheol

702

Ysgol Gynradd Cilâ a'r Olchfa

De Gŵyr a'r Crwys

735

Ysgol Gynradd Pennard

Nicholaston, Penmaen a Parkmill

736

Ysgol Gynradd Pennard

Lunnon, Parkmill a Kittle

816

Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant

Port Tennant a St Thomas

817

Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant

Y Trallwn

840

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen

Craig-cefn-parc

845

Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff

Craig-cefn-parc a'r Glais

855

Ysgol Gynradd Clydach

Craig-cefn-parc

Cais i brynu sedd wag ar fws contract cludiant ysgol

Os hoffech chi dalu am sedd wag ar lein, cwblhewch y ffurflen hon.

Cwestiynau cyffredin am werthu seddi gwag ar gludiant ysgol

Cwestiynau cyffredin am Gynllun Gwerthu Seddi Sbâr y cyngor.
Close Dewis iaith