Toglo gwelededd dewislen symudol

Prynu sedd wag ar fws cludiant ysgol

Os yw nifer y disgyblion sy'n gymwys am gludiant ysgol am ddim yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael ar y bws, mae'r seddi gwag ar gael i ddisgyblion eraill o'r ysgol.

Yn anffodus, mae'r cyngor wedi gohirio'r cynllun gwerthu seddi gwag ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 / 2022, yn dilyn arweiniad pellach a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf 2021.

 

Mae gan y cyngor ddyletswydd i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy'n gymwys. Lle nad yw disgyblion yn gymwys am gludiant am ddim gallant wneud cais i brynu sedd wag ar fws ysgol. Mae'r seddi gwag hyn ar gael i ddisgyblion sy'n byw yn ardal dalgylch yr ysgol ar sail y cyntaf i'r felin. Byddant yn cael eu cynnig i ddisgyblion sy'n byw y tu allan i'r dalgylch dim ond os ydynt ar gael. Ni ellir dargyfeirio neu ehangu'r bws ac ni allwn gynyddu maint y cerbyd.

Os bydd nifer y disgyblion sy'n gymwys am gludiant am ddim yn cynyddu yn ystod y flwyddyn efallai bydd yn rhaid i'r disgyblion sydd wedi talu i ddefnyddio sedd wag ildio'u sedd a rhoir ad-daliad iddynt am ildio'u tocyn.

Gellir gwneud ceisiadau trwy gydol y flwyddyn. Yn dilyn rhannu'r lleoedd am ddim, y cyntaf i'r felin gaiff unrhyw sedd wag.

Mae'r cynllun hwn wedi'i ohirio ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 / 2022.

Close Dewis iaith