Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaethau a Chynlluniau Natur

Ein strategaethau a'n cynlluniau sy'n helpu adferiad natur.

Cynllun Gweithredu Adfer Natur Lleol Abertawe

Cynllun partneriaeth a gynhyrchwyd gan Bartneriaeth Natur Leol Abertawe (PNL) yn 2023 yw'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur Lleol Abertawe (CGANLl).

Newid yn yr hinsawdd a natur

Mae newid yn yr hinsawdd yn digwydd ac yn arwain at heriau byd-eang difrifol megis tymereddau'n codi ar draws y byd, patrymau tywydd newidiol, lefelau'r môr yn codi a mwy o dywydd eithafol.

Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt

Diben y strategaeth hon, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Cyfoeth Naturiol Cymru, yw cyflwyno mwy o natur i Ardal Ganolog Abertawe.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Tachwedd 2023