Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Gweinyddwr/Derbynnydd

Dyddiad Cau: 12/04/2021 a 9.00am, Gradd 5 SCP 7-9 (£20,092 - £20,903 pro-rata) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 37.5 awr yr wythnos Tymor yn Unig (39 wythnos y flwyddyn), angen cyn gynted â phosibl

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Swyddog Ymddygiad Parod i Ddysgu

Dyddiad Cau: 12/04/2021. Gradd 6 - SCP 11-17 £21,748 - £24,491 (Pro Rata), 31 ½ awr yr wythnos - contract 39 wythnos.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon/Addysg Gorfforol

Dyddiad cau: 14/04/21, Gradd 7 SCP 19-24 (£25,481 - £28,672 pro rata) Cyflog cychwynnol go iawn £19,208, gan ddechrau ar 1 Medi 2021

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Athro Gwyddoniaeth

Dyddiad cau: 14/04/2021, Cynhelir cyfweliadau ar 27/04/2021, gan ddechrau ym mis Medi 2021

Pennard Primary School

Ysgol Gynradd Pennard - Gofalwr

Dyddiad cau: 12/04/21 (noon). Cynhelir cyfweliadau 16/04/21. Gofalwr Rhan-amser (22 awr yr wythnos) / 52 wythnos y flwyddyn Cyflog: Gradd 4 (SCP 5-6) £19,312 - £19,698 (pro rata)

Pennard Primary School

Ysgol Gynradd Pennard - Cynorthwyydd Athrawon - Lefel 2

Dyddiad cau: 12/04/21. Llunio rhestr fer: 14/04/21. Cyfweliadau: Dyddiad i'w drefnu wythnos yn dechrau 19/04/21. Cyflog: Lefel 2 - Gradd 4: (SCP 5-6) £19,312 - £19,698 (pro rata) 27.5 Oriau'r wythnos + 2.5 Awr yr wythnos o oruchwyliaeth cinio

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Athro Mathemateg Amser Llawn

Dyddiad cau: 13/04/21 (10am). Llunnir y rhestr fer: 15/04/21. Cynhelir cyfweliadau: 21/04/21. Cyflog: Prif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad Cau: 16/04/2021 a 12.00pm, Cyflog: L7-L11 - £49,019 - £54,091, Ysgol Grŵp 2, Angen ar gyfer Medi 2021.

Plasmarl primary school logo

Ysgol Gynradd Plasmarl: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 04/05/21, 12:00pm. Rhestr fer: 11/05/21. Cyfweliadau: 20/05/21. Math o gontract: Amser Llawn. Cyfnod y contract: Parhaol. Rhif ar y Gofrestr: 180 CALl. ISR: L5- L9. I ddechrau 1 Medi 2021.

YGG Bryn Tawe Logo

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe - Swydd Cynorthwyydd Dysgu

Dyddiad cau: 16/04/21 12yp. Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2021 Cyflog: Graddfa Cyflog 4, Ystod 5-6 (£19,312 - £19,698)Pro Rata (cyflog cywir £12,318 - £12,564) Cytundeb: Parhaol, amser tymor yn unig. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy'r Gymraeg yn allweddol ar gyfer y rôl hon.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4

Dyddiad cau: 19/04/21, 12:00pm. Angen Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch. Rhan-amser. O: Medi 2021. Cyflog: CALU pro rata: 25 awr 30 munud y flwyddyn sy'n cynnwys eich amser CPA eich hun a phresenoldeb am un awr yng Nghyfarfod y Staff ar ôl ysgol un diwrnod yr wythnos. Math o swydd: Dros dro tan 07.06.22.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Cydlynydd Cyfleuster Addysgu Arbennig (ADDL)

Dyddiad cau: 23/04/21 1.00pm. Tynnu rhestr fer: W/C 3/05/21. Cyfweliadau:W/C 17/05/21. PRB/GCU + AAA (£3,265) + CAD2B (£4,783). Yn eisiau ar gyfer Medi 2021.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro/Athrawes Cyfleuster Addysgu Arbennig (ADDL)

Dyddiad cau: 23/04/21 1.00pm. Tynnu rhestr fer: W/C 3/05/21. Cyfweliadau: W/C 17/05/21. PRB/GCU + AAA1 (£2,268). Yn eisiau ar gyfer Medi 2021.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Cynorthwyydd Addysgu AAA/CAA Lefel 2

Dyddiad Cau: 12/04/2021 - ganol dydd. Angen o: cychwyn ar unwaith, Gradd 4 SCP 5-6 (£19,312-19,698) Pro Rata, 26.25 awr yr wythnos - contract 39 wythnos Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd

Bishop Gore Logo

Ysgol Esgob Gore: Athro Mathemateg

Dyddiad Cau: 12/04/2021. Graddfa Gyflog Penaethiaid

Pontarddulais Primary School

Angen Gweithiwr Cymorth Ychwanegol ar Little People Dechrau'n Deg Pontarddulais (Dros dro)

Dyddiad cau: 21/04/21. Cyflog: Gradd 2. - £18,562 per annum (pro rata) 12.5 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM