Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan - Glanhawr

Dyddiad cau: 07/10/21. Gradd 2 - SCP 3 - £9.62 yr awr (£18,562 y flwyddyn pro rata- cyfwerth CALl)

Ysgol Gyfun Treforys: Gweithiwr Cymorth Ymyrraeth

Dyddiad cau: 08/10/21, 9.00am. Gradd 6 SCP 11-17 £21,748 - £24,491 pro rata. 28 awr yr wythnos - contract 39 wythnos. Yn ofynnol cyn gynted â phosibl.

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: Goruchwylydd Glanhau

Dyddiad Cau: 01/10/21, 5.00pm, Gradd 3, Pwynt Graddfa 4 £9.83 yr awr - £18,933 y flwyddyn (pro rata), Yn ystod y tymor yn unig (40 wythnos y flwyddyn), 17.30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener 3.20pm i 6.50pm neu 3.00pm i 6.30pm fesul shifft.

Ysgol Gyfun Treforys: Hyfforddwr Dysgu Carlam

Dydduad cau: 04/10/21, 9.00am. Angen: Cyn gynted ag y bo modd. Gradd 5 SCP 7-9 (£20,092-£20,903) pro rata. 28 awr yr wythnos - contract 39 wythnos. Contract cyfnod penodol - 1 flwyddyn

Ysgol Gyfun Treforys - Swyddog Hwb URC a goruchwyliwr cyflenwi ysgol rhan-amser

Dyddiad cau: 11/10/2021 (9.00am), Gradd 5 (SCP 7-9) £20,092 - £20,903 pro rata y flwyddyn, 35 awr yr wythnos / cyfnod penodol o 2 flynedd yn y lle cyntaf

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Gweinyddydd A Chynorthwyydd Cyllid A Chlerc Y Llywodraethwyr

37 awr yr wythnos. 40 wythnos y flwyddyn (Yn ystod y tymor + 5 diwrnod). Gradd 5 SCP 7 - 9, £20,092 - £20,903 cyflog cychwynnol gwirioneddol £17,628.

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd: 2 x Contract 1 flynedd dros dro Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4 (Lefel 2)

Dyddiad cau: 05/10/21, 23.59pm. 27.5 awr yr wythnos. Cyflog cyfredol: £19,312.00 - £19,698.00 (pro-rata). Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd.

Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw - Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau : 13/10/21 (hanner dydd). Cyflog: L10 i L14 (£52,723 i £58,135). Math o gontract: Amser Llawn Tymor y contract: Parhaol. Y nifer ar y Gofrestr: 530 ym mis Medi 2021. Dyddiad llunio'r rhestr fer: Wythnos sy'n dechrau ar 18 Hydref. Amserlen cyfweliadau: Dydd Llun 6 a dydd Mawrth 7 Rhagfyr. I ddechrau: Dydd Llun 25 Ebrill 2022 (dechrau tymor yr haf)

Ysgol Esgob Gore - Technegydd Cyffredinol

Dyddiad Cau: 08.10.2021 (9.00am), Gradd 3 pt4, 37 awr yr wythnos, 39 wythnos o'r flwyddyn, Swydd dros dro yw hon i ddechrau.

Ysgol Gynradd Burlais - Addysgu Amser

Dyddiad cau: 14/10/2021 (12 midday), Nodwch ar eich ffurflen gais beth yw'r rôl rydych yn gwneud cais amdani. 1 x Cynorthwyydd Addysgu Amser Llawn Lefel 2 (27 ½ awr yr wythnos) (Gradd 4). Bydd hwn yn benodiad dros dro tan 31 Mawrth 2022 i ddechrau. Cyflog cyfredol: £19,312 (pro rata). 1 x Cynorthwyydd Addysgu Rhan-amser fesul un Lefel 2 (20 awr yr wythnos) (Gradd 4). Bydd hwn yn benodiad dros dro tan 31 Mawrth 2022 i ddechrau. Cyflog cyfredol: £19,312 (pro rata). Angen ar gyfer 1 Tachwedd 2021 x 2 rôl dros dro

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Gwyddoniaeth Llawn Amser

Dyddiad cau: 01/10/2021 (1.30pm), Yn eisiau ar gyfer: Cyn gynted â phosibl

Cynorthwyydd Addysgu Dros Dro - Lefel 2

Dyddiad cau: 14/10/21. Gradd 4 (5-6) £19,312 - £19,698 y flwyddyn (pro rata)

Ysgol Gyfun Pontarddulais- Cynothwywr Dysgu 1-1

Dyddiad cau: 08/10/21 (2.00pm). Rhestr Fer: 12 Hydref 2021. Cyfweliadau yn ystod: 19 - 21 Hydref 2021. Cyflog: £19,505 i £19,895 (pro rata) (Cyflog gwirioneddol £14,138 - £14,421) yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor ). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 31¼ (rhan amser).

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Cynothwywr Dysgu

Dyddiad cau: 08/10/21 (2.00pm). Rhestre Fer: 12 October 2021. Cyfweliadau yn ystod: 19 - 21 Hydref 2021. Cyflog: £19,505 i £19,8958 (pro rata)(Cyflog gwirioneddol £11,310 - £11,536 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor ) Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser).