Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Craigfelen primary school logo

Ysgol Gynradd Craigfelen Athro dosbarth derbyn dros dro

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi ei lleoli ym mhentref Craigfelen, Clydach . Mae'r ysgol yn darparu addysg anenwadol i blant rhwng 3 ac 11 oed.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Gweinyddwr/Derbynnydd

Dyddiad Cau: 02/11/2020 a 9.00am, Gradd 5 SCP 17 - 20 (£20,092 - £20,903 pro-rata) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 20 awr yr wythnos Tymor yn Unig (39 wythnos y flwyddyn), angen cyn gynted â phosibl

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu

Dyddiad Cau: 06/11/2020 a 1.00pm, Gradd 4 Pwynt 5 - 6, £19,312 i £19,698 pro-rata, (Cyflog gwirioneddol £11,198 - £11,422) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 25 Oriau, 39 wythnos.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu 1-1

Dyddiad Cau: 06/11/2020 a 1.00pm, Gradd 4 Pwynt 5 - 6, £19,312 i £19,698 pro-rata (Cyflog gwirioneddol £13,438 - £13,894) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 30 Oriau, 39 wythnos. Angen erbyn Ionawr 2021

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig Yr Esgob Vaughan Swyddog Cymorth Cyntaf a Chymorth

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020 erbyn 12.00pm. Oriau gwaith: 33.5 awr yr wythnos. Cyflog: Gradd 4 SCP 5-6 (£19,312 - £19,698 Pro-rata). Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Dros dro i gyflenwi dros absenoldeb mamolaeth. Dim ond am 39 wythnos y flwyddyn mae'r rheol hon.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore - Athro-Athrawes Saesneg

Dyddiad cau: 9 Tachwedd 2020. Mae'r Llywodraethwyr yn ceisio penodi amser Athro Saesneg amser llawn parhaol o 4 Ionawr 2021 neu cyn gynted ag y bo modd.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore - Glanhawr yr Ysgol

Dyddiad Cau: 30 Tachwedd 2020. 15 awr yr wythnos - dydd Llun - dydd Gwener (3.00 p.m. - 6.00 p.m.) 41 wythnos/blwyddyn - 10 diwrnod a osodwyd ymlaen llaw i'w gweithio yn ystod gwyliau'r ysgol Cyflog Gradd 2 pwynt 11: £18,562 pro rata - sy'n cyfateb i £9.62 yr awr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM