Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Bishop Vaughan Catholic School : Athro Ffiseg Llawn Amser

(closing date: 19/03/24) (3pm) Athro Ffiseg Llawn Amser. Prif Raddfa Gyflog Athrawon M1- UPS3. Bydd y swyddyn cychwyn cyn gynted a phosibl, fodd bynnag dyddiad cychwyn Medi 2024 yn cael ei ystyried

Bishop Vaughan Catholic School - Athro Technoleg Greadigol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 15 Mawrth 2024 a chynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Mawrth 2024.

Ysgol Gynradd Penllergaer - Pennaeth

Dyddiad cau: 15/04/2024 (1 pm), L15 - L21 (£67,794 - £78,547), Math o gontract: Llawn Amser, Tymor y Contract: Parhaol Nifer ar y Gofrestr: 359 cyfwerth ag amser llawn, I ddechrau 1 Medi 2024.

Ysgol Gynradd Pentre'r Graig : Athro/Athrawes Feithrin Dros Dro

Dyddiad Cau: (04/03/24) (Canol dydd). Athro/Athrawes Feithrin Dros Dro a Rhan Amser - 10.38 awr. Dymunir bod y Corff Llywodraethol yn penodi athrawes feithrin (MPS) ddawnus a dymunol am dymor yn y lle cyntaf i gychwyn ar ddydd Llun Ebrill 8fed 2024.

Ysgol Gynradd y Clâs - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 08/03/2024 (5pm), gradd 5 pwynt cyflog 7-9, Cyflog presennol: £22,369 - £24,294 (Pro-rata). Os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd, bydd y swydd yn destun addasiad i gwmpasu cyfnod y tymor yn unig.

Ysgol Gatholig Bishop Vaughan : Athro Technoleg Dylunio

Dyddiad cau: (12/03/24) (hanner nos). 1168 ar y gofrestr. Ysgol Gyfun Gymysg 11 i 18 . Athro Technoleg Dylunio. Swydd lawnamser, Contract Dros Dro (12 mis i ddechrau) Yn eisiau ar gyfer Medi 2023 . Prif Raddfa Gyflog Athrawon M1-U3

Ysgol Gynradd Hafod: Gofalwr

Translation Required: Closing date: 07/03/24, 12.00pm. Shortlisting: 08/03/24. Interview date: In the week commencing 11/03/24. Post to commence: 8 April 2024. Level 2 Grade 4 (pt 5-6) £19,650-£20,043 per Dyddiad cau: 07/03/24, 12.00pm. Tynnu rhestr fer: 08/03/24. Cyfweliadau: Yn yr wythnos yn dechrau 11/03/24. Swydd i gychwyn: Cyn gynted â phosibl neu Ebrill 2024. Lefel 2 Gradd 4 (pt 5-6) £19,650-£20,043 y flwyddyn (pro rata). 52 wythnos - 20 awr yr wythnos. Sylwch fod y cyflog hwn yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt : Cynorthwywyr Addydgu Lefel 2

Prif ffrwd / Cyfleuster Addysgu Arbenigol. Angen dechrau cyn gynted â phosibl. 25 awr, 5 diwrnod yr wythnos (8.55am i 3.05pm) Pwynt Graddfa 5-6 (Gradd 4) Cyflog £23,500 - £23,893 (pro rata ac yn amodol ar addasiad tymor yn unig) Mae'r swydd hon yn un dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf. 39 wythnos y flwyddyn.

Pennard Primary school : Teacher

Dyddiad cau: (24/04/24) Athro Llawn-amser Parhaol Dechrau: Medi 2024. Ydych chi'n greadigol, yn ysbrydoledig ac yn barod i danio meddyliau ifanc gyda phŵer addysg? Oes gennych chi'r anian greadigol sydd ei hangen er mwyn gwneud dysgu'n antur i bob plentyn? Os ydych chi'n addysgwr angerddol a dynamig, mae Ysgol Gynradd Pennard eisiau clywed gennych chi.

Ysgol Gynradd Portmead: Cynorthwyydd Addysgu CAA (ASA) Lefel 2

Dyddiad cau: 08/03/2024 (12 noon),Cyflog Presennol: Graddfa 4. Cytundeb: 27.5 awr yr wythnos. Angen erbyn ar ôl y Pasg - 8 Ebrill 2024 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Parhaol

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Athro / Athrawes

(Dyddiad cau: 11/03/24) (hanner dydd). Cynllun Recriwtio Athrawon Uwchradd (mewn partneriaeth gyda'r Brifysgol Agored) Cyflog : Athro Heb Gymhwyso

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Athro Cymraeg

(Dyddiad Cau: 08/03/24) (am 12:00y.h.) Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag Adran Y Gymraeg llwyddiannus iawn. Bydd cyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Cymraeg i bob cyfnod allweddol, gan gynnwys TGAU a Safon Uwch.

Ysgol Gynradd Hafod - Gweithiwr Gofal Plant

Dyddiad cau: 22/03/2024 (12 canol dydd) - Hafod Rainbows Dechrau'n Deg 1 x Gweithiwr Gofal Plant Llawn Amser 35 awr yr wythnos ac 1 x Gweithiwr Gofal Plant Rhan Amser 18 awr yr wythnos 40 wythnos y flwyddyn. Cyflog: £24,294-£25,119 y flwyddyn (pro-rata)

Ysgol Gynradd Hafod - Gweithiwr Gofal Plant Rhan Amser

Dyddiad cau: 08/04/2024 (12 hanner dydd) - Hafod Rainbows Dechrau'n Deg - Gweithiwr Gofal Plant Rhan Amser 18 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. (Swyddfa mamolaeth tan fis Mai 2025). Cyflog: £24,294-25,119 y flwyddyn (pro-rata).
Close Dewis iaith