Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Craigfelen primary school logo

Ysgol Gynradd Craigfelen Athro dosbarth derbyn dros dro

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi ei lleoli ym mhentref Craigfelen, Clydach . Mae'r ysgol yn darparu addysg anenwadol i blant rhwng 3 ac 11 oed.

Athro - Cyfnod Cynradd UCD Abertawe (dyddiad cau:20/01/21)

MPS/UPS + Lwfans SEN. Mae UCD Abertawe yn chwilio am athro Saesneg newydd i ymuno â'n Hadran Gynradd. Bydd y swydd yn dechrau cyn gynted ag y bo modd. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni rôl allweddol wrth gefnogi disgyblion sydd â SEBD ac sy'n mynychu'r Cyfnod Cynradd yn narpariaeth newydd Maes Derw.

Hyfforddwr Dysgu Cynnydd (dyddiad cau:20/01/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. 'Yn amodol ar addasiad i amser tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd' Mae'n adeg gyffrous ar Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe o ran ei datblygiad ac mae'n ceisio penodi Hyfforddwr Dysgu deinamig, brwdfrydig sydd â hunan gymhelliant i ymuno â'n Tîm presennol.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro/Athrawes Saesneg/Dyniaethau

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2021 1.00pm. Tynnu rhestr fer: 1 Chwefror 2021. Cyfweliadau: Dyddiad i'w gynghori

Wedi'i bweru gan GOSS iCM