Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Canolfan Dereck Roberts Cyfleuster Addysgu Arbennig ar gyfer Disgyblion sydd ag Awtistiaeth - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Mehefin 2020 Gradd 4, SCP 5-6 (£18,795 - £19,171 pro rata, cyflog gwirioneddol yn cychwyn o £13,078) 30 awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig Yn cychwyn ym Medi 2020

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Cynorthwywyr Addysgu (2 swydd)

Dyddiad cau: Dydd Gwener 12 Mehefin 2020 2 swydd 27½ awr yr wythnos dros 5 diwrnod ac yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig (£18,795 - £19,171, bydd yr union gyflog yn cychwyn ar £11,988) Dyddiad cychwyn: 1 Medi 2020

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw - Athro/Athrawes

Dyddiad Cau: 03/06/20. Swydd Dysgu: llawn amser dros dro (cyfnod mamolaeth) Dechrau 1af Medi 2020 am dymor i ddechrau.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Cerdd

Dyddiad Cau: 18 Mehefin 2020, am 4.00pm. Dros Dro (0.8) - MPS/UPS

Wedi'i bweru gan GOSS iCM