Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Swyddog Cymorth Bugeiliol (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: 22/11/18, 4.00pm. 37 awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig. Gradd 6 (SCP 21-25) £20,541 - £23,111 pro-rata. Cyflog Cychwynnol: £17,628.29.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Saesneg (cyfnod mamolaeth x 2)(MPS)

Dyddiad cau: 22/11/18, 4.00pm. Rydym yn chwilio am ddau athro Saesneg brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â'n hadran Saesneg ragorol.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Cynorthwyydd Addysgu SEBD Dros Dro

Dyddiad cau: 26/11/18, 9.00am. 32.5 awr (yn ystod y tymor yn unig). Dros dro hyd at 31 Rhagfyr 2018. Lefel 3 Gradd 5 pwynt 17-20.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig Esgob Vaughan: Athro/Athrawes Gymraeg

Dyddiad cau: 26/11/18, 12.00pm. Swydd llawn-amser, contract cyfnod benodedig (Mamolaeth). Prif Raddfa Cyflog Athrawon M1-U3.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM