Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Brynmill - Athro Parhaol

Dyddiad cau: 12/06/23 (3.30pm). Prif Raddfa Gyflog £28,866 - £39,873 y flwyddyn (pro rata). O fis Medi 2023.

Ysgol Gynradd Brynmill - Calu / Goruchwyliwr Cyflenwi

Dyddiad cau: 30/06/23. 22 awr. Yn ystod y tymor yn unig. Gradd 6 pwynt cyflog 11 - 17 £24,054 - £26,845 (pro rata).(Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gyfun Pentrehafod: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 23/06/23, 12.00pm. Rydym yn awyddus i benodi cynorthwyydd addysgu rhagorol ac ysbrydoledig o fis Medi 2023. Swydd dros dro yw hon am flwyddyn yn y lle cyntaf. Gradd 4. £21,575 - £21,968 FTE pro rata. 26 awr a 40 munud yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Anogwr Dysgu Sgiliau (Llythrennedd a Rhifedd)

Dyddiad cau: 17/06/23, 12.00pm. 27.5 awr yr wythnos. Gradd 5/Lefel 3 pwynt cyflog 7 - 9 (£22,369 - £23,194 pro rata). Cyflog cychwynnol gwirioneddol £14,268 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor (os dechreuir y tu allan i ddechrau'r flwyddyn academaidd). I ddechrau Medi 2023, dros dro tan Awst 2024 gyda'r posibilrwydd o ddod yn barhaol wedi hynny.

Ysgol Gynradd Grange: Pennaeth

Dyddiad cau: 19/06/23, 12.00pm. I ddechrau ar 1 Ionawr 2024 neu cyn gynted â phosibl. ISR L9 - L15 (£55,702- £64,565). Contract: Llawn Amser. Tymor y contract: Parhaol.

Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 21/06/23, 12.00am. Amser Tymor yn unig. Dros dro am 1 flwyddyn. 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gradd 4 SCP 5-6 (£21,575 - £21,968 pro rata).

Ysgol Gynradd Hafod: Gweithiwr Gofal Plant

Dyddiad cau: 14/06/23, 23.59pm. Gweithiwr Gofal Plant Rhan Amser Dechrau'n Deg PM Cyfnod Mamolaeth tan Ionawr 2024. Cyflog: £22,369-23,194 y flwyddyn (pro-rata) 18 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Hafod: Gweithiwr Gofal Plant

Dyddiad cau: 14/06/23, 23.59pm. Gweithiwr Gofal Plant Rhan Amser Dechrau'n Deg PM. Cyflog: £22,369-23,194 y flwyddyn (pro-rata) 18 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gymunedol Townhill: Hysbyseb Pennaeth Cynorthwyol

Dyddiad cau: 21/06/23, 12.00pm. Cyflog: L4 - L10. Lleoliad: Abertawe. Math o gontract: Llawn amser. Hyd y contract: Parhaol.Dyddiad cychwyn: 1 Medi 2023 (neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny).

Pen y fro Primary School: Athrawes

Dyddiad Cau: 20/06/23, 12.00pm. Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Pen-y-Fro am benodi dau athro llawn amser dros dro i gyflenwi dros ddau gyfnod mamolaeth - gan ddechrau ar 1 Medi 2023. Nifer ar y Gofrestr: - 216 o ddisgyblion gan gynnwys 28 o ddisgyblion Meithrin.

Ysgol Gynradd Sgeti: Athro-Athrawes Dosbarth

Dyddiad cau: 19/06/23, 12.00pm. Swydd addysgu barhaol lawn amser. Gradd: Prif Raddfa Gyflog Athrawon.

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin: 4 x Cynorthwy-ydd Dysgu

Dyddiad Cau: 23/06/23, 12.00yh. Cyflog: Gradd 4, pwynt 6. £19,650 - £20,043 pro- rata. 32.5 awr yr wythnos. Dyddiad cychwyn: Medi 2023. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dyddiad cau: 23/06/23, 12.00yh. Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol - Graddfa athro + TLR2a. Swydd heb unrhyw gyfrifoldeb dosbarth, 3.5 diwrnod yr wythnos. Dyddiad Dechrau: 01/09/23. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Penllergaer: Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Dyddiad cau: 16/06/23, 12.00pm. Cyflog Presennol: £24,054.00 - £26,845.00 (Pro-rata), Gradd 6 (pwynt cyflog 11 - 17) 30 awr yr wythnos, 39 wythnos. Bydd y cyflog a nodir yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r swydd yn dechrau ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Mae'r swydd hon am 30 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn i gydymffurfio ag amserlen academaidd yr ysgol ac mae'n gytundeb blwyddyn dros dro yn ystod cyfnod secondiad i ddechrau o fis Medi 2023.

Ysgol Gynradd Penllergaer: Athro/Athrawes Dosbarth

Dyddiad cau: 16/06/23, 12.00pm. Cyflog: Prif Graddfa athro/athrawes. Contract: Dros Dro, llawn amser am 1 blwyddyn. RAC: 387 (oed 3-11).
Close Dewis iaith