Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Ysgol yr Esgob Gore: Goruchwylwyr Arholiadau

Dyddiad cau: 03/12/22, 23.59pm. Oriau gwaith: Amrywiol ac yn achlysurol pan fo angen. Cyfradd gyflog: Gradd 1 Cyflog Byw - £9.25/awr.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Derbynnydd / Clerc Swyddfa

Dyddiad cau: 03/02/22 (10.00am). Rhestr fer: 04/02/22. Cyfweliadau: 08/02/22. Gweinyddu a Threfnu Lefel 2 Gradd 3 SCP 4. 30 awr yr wythnos (8.00 a.m. - 3.00 p.m.) / 39 wythnos y flwyddyn. (£18,933 pro rata ac yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor). Dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf.

Ysgol Gynradd Gwyrosydd: Gweinyddu a Threfnu Lefel 4

Dyddiad cau: 28/01/22, 12.00pm. Gradd 7 (Scp 19-24). 41 wythnos - 35 awr yr wythnos.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro Mathemateg

Dyddiad cau: 28 Ionawr 2022 1.00 pm. Tynnu rhestr fer: 3 Chwefror 2022. Cyfweliadau: 16 - 17 Chwefror 2022. Cyflog: PGP/YCU.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro Gwyddoniaeth

Dyddiad cau: 28 Ionawr 2022 1.00 pm. Tynnu rhestr fer: 3 February 2022. Cyfweliadau: 8 - 9 February 2022.

Ysgol Llandeilo Ferwallt: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 04/02/22, 23.59pm. Tynnu rhestr fer: 07/02/22. Cyfweliadau: 11/02/22. Gradd: Gradd Arweinyddiaeth (5-9). Dyddiad cychwyn: 25/04/22 neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny.

Ysgol Gyfun Gellifedw - Athro/Athrawes Dosbarth ASD/CAA

Dyddiad cau: 4/03/22 (12.00 p.m.) Rhestr fer: 7/03/22. Cyfweliadau: 11/03/22. Amser llawn a pharhaol.

Ysgol Gyfun Gellifedw - Athro/Athrawes Cymraeg

Dyddiad cau: 24/02/22 (12.00 p.m.). Rhestr fer: 28/02/22. Cyfweliadau: 03/03/22.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Nyrs Ysgol

Dyddiad cau: 04/02/22 (2.00pm). Rhestr fer: 07/02/22. Cyfweliad: 10/02/22. Cyflog: £21,748 i £24,491 (pro rata) (cyflog gwirioneddol £5,549 - £6,249 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor) Rhan Amser: 39 wythnos Oriau: 11 (rhan amser) dau ddiwrnod yr wythnos: 9.00 a.m. - 2.45 p.m. (Egwyl o 15munud).

Ysgol Gyfun Gellifedw - Athro/Athrawes Astudiaethau Busnes/TGCh

Dyddiad cau: 04/02/22 (12.00 p.m.) Rhestr fer: 07/02/22. Cyfweliadau: 11/02/22.

Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt: Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu

Dyddiad cau: 22/04/22, 23.59pm. Tynnu rhestr fer: 26/04/22. Cyfweliadau: 04/05/22. Gradd 6: (SCP 11-17) £21,748 - £24,491 (pro rata), Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi wedi cychwyn y flwyddyn academaidd. 40 wythnos, 37 awr yr wythnos. Dyddiad cychwyn: 01/09/22 - fe hoffem ni gynnwys rhywfaint o amser trosglwyddo cyn hyn hefyd.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Cynorthwywyr Addysgu (2 Swydd)

Dyddiad cau: 04/02/2022, £19,312 - £19,698, mae'r cyflog go iawn yn dechrau o £12,318 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor, 27½ awr yr wythnos a thros 5 diwrnod a'r tymor yn unig, I ddechrau cyn gynted ag y bo modd

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Cynorthwywyr Addysgu

Dyddiad cau: 04/02/2022, Gradd 4 (SCP 5) £19,312 - £19,698 (cyflog cychwynnol go iawn o £13,737 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig), 30 awr yr wythnos / Amser tymor yn unig

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Cynorthwyydd Cymorth Technoleg

Dyddiad cau: 04/02/2022 (4.00pm), Gradd 4/Lefel 2 SCP4 £19,312 pro rata, Cyflog cychwynnol go iawn £6,719 yn amodol ar addasiadau yn ystod y tymor, 15 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig (39 wythnos y flwyddyn), Dyddiad dechrau cyn gynted ag y bo modd

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Cynothwywr Dysgu

Dyddiad cau: 28/01/2022 (2.00pm), Cyflog: £19,505 i £19,8958 (pro rata), (Cyflog gwirioneddol £11,310 - £11,536 yn amodol ar addasiad yn ystod y ymor), Rhan Amser: 39 wythnos, Oriau: 25 (rhan amser), Angen cyn gynted â phosibl

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Goruchwyliwr Arholiadau/Sgrifennu

Dyddiad cau: 31/01/2022 (2.00pm), Cyfradd Gradd/fesulawr: 1/£9.25, Cyfrifol I: Swyddog Arholiadau, Angen cyn gynted â phosibl.

Ysgol Gynradd Y Clâs - Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg

Dyddiad Cau: 01/02/2022, Cyflog: Gradd 5 SCP 7-9 (£20,092 - £20,903) pro rata, 18 awr yr wythnos, tan Gorffennof 2022.

Ysgol Olchfa - Gofalwr

Dyddiad cau: 07/02/22 (9am). 37 awr yr wythnos, amser llawn. Gradd 4 SCP 5 - 6 (£19,312 - £19,698). I gychwyn cyn gynted ag y bo modd a pharhaol.

Ysgol Gynradd Pontarddulais - Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Dyddiad cau : 7/02/22. Rhestr fer : 9/02/22. Cyfweliadau: 16/02/22. Cyflog Cyfredol: £21,748 (Pro rata), Gradd 6, 27.5 awr yr wythnos, 39 wythnos, sy'n amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig gan fod y dyddiad cychwyn ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Dechrau cyn gynted ag y bo modd ar ôl cyfweliad.

Ysgol Gynradd Pontarddulais - Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2

Dyddiad cau: 8/02/22. Rhestr fer: 10/02/22. Dyddiad Cyfweld: 17/02/22. Cyflog Cyfredol £19312 (pro rata) sy'n amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig gan fod y dyddiad cychwyn ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 3 Swydd Cynorthwyydd Addysgu ar Lefel 2 (Gradd 4) 27.5 awr yr wythnos, 39 wythnos, gan ddechrau cyn gynted ag y bo modd ar ôl cyfweliadau. Swyddi dros dro i ddechrau.

Ysgol yr Esgob Gore - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau: 01/02/2022 (9.00am), Gradd 5 pt 7-9, 30 awr/wythnos, 39 wythnos/blwyddyn, yn ystod y tymor yn unig.

Ysgol Gynradd Newton - Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Dyddiad Cau: 10/03/2022 (4.00pm), Gradd 3 (SCP 4) (£18,933 pro rata), Oriau: 10 awr yr wythnos, O ddydd Llun i ddydd Gwener: 2 awr y dydd, Dros dro, am flwyddyn yn y man cyntaf.

Ysgol Gynradd Plasmarl: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg - Cyfnod Mamolaeth

Dyddiad Cau: 04/02/2022 (12 noon), Cyflog: £19,554 - £20,334, Gradd 5 SCP 7-9, Amser Llawn Dros Dro: 35 awr yr wythnos am 40 wythnos.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe - Athro Ieithoedd Tramor Modern

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 4ydd o Chwefror 2022 am 12:00y.h. Graddfa gyflog: Prif raddfa gyflog Telerau'r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a'r medrau a'r profiad addas. Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2022.

Ysgol Gymunedol y Gors: Athro

Dyddiad cau: 07/02/22, 12.00pm. Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gymunedol y Gors am benodi: Athro Amser Llawn Dros Dro (CA2) - cyfnod mamolaeth. Dyddiad dechrau: Heb fod yn hwyrach na dydd Llun 28 Chwefror.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw - Cynorthwy-ydd Addysgu

Dyddiad cau: 9/02/22. Cyflog: GRADD 4 pwynt 6. Dyddiad cychwyn: Cyn gynted â phossib.