Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Ysgol Gynradd Grange - Swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: 10/12/21 (hanner dydd). Rhestr Fer: 10/12/21. Cyfweliadau: 16/12/21 Gradd 6: (SCP 11-17) £21,748 - £24,491 (pro rata), Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 39 wythnos - 30 awr yr wythnos. Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth - Swydd Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch Dros Dro

Dyddiad cau: 03/12/21. Dyddiad cyfweld: 10/12/21. Cyflog: Gradd 6 Scp 11-17. Math o gontract: 11 awr yr wythnos. Dyddiad dechrau: 4 Ionawr 2022. Hyd Dros dro i ddechrau hyd at ddiwedd tymor yr haf.

Ysgol Crug Glas: Athro Dosbarth

Dyddiad cau: 01/12/21 (23:59pm). Dros Dro - Angen Rhagfyr 2021 tan fis Awst 2022 i ddechrau. Amser llawn. MPS Plus 1 lwfans AAA.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Swyddog Cymorth Bugeiliol

Dyddiad cau: 10/12/2021 (12 noon), Gradd 5/SCP 7 £20,092 pro rata (3 diwrnod /22 ½ awr - £10,345 neu 4 diwrnod/30 awr £13,794, i'w trafod yn y cyfweliad), Dechrau Ionawr 2022

Ysgol Gymraeg Y Cwm - Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: 01/12/21, 9.00am. I ddechrau Ionawr 4ydd 2022. Cyflog: Prif Raddfa Cyflog Athrawon. Cytundeb dros dro, cyfnod mamolaeth.

Ysgol Gyfun Penyrheol - Athro Saesneg

Dyddiad Cau: 02/12/2021 (4.00pm), (MPS/UPS) (0.6) (Cyfnod Penodol)

Ysgol Crug Glas: Gofalwr

Dyddiad cau: 01/12/21, 23.59pm. Yn barhaol yn amodol ar gyfnod prawf llwyddiannus o chwe mis. Angen cyn gynted ag y bo modd. Amser llawn amser 37 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn - yn ystod y tymor a phythefnos o gynllun chwarae'r haf a 5 diwrnod i'w gweithio wrth gau'r ysgol drwy gytundeb ar y cyd. L3 - gradd 5 Cyflog £18,552.

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Saesneg

Dyddiad cau: 02/12/21, 4.00pm. (MPS/UPS) (0.6) (Cyfnod Penodol).

Ysgol Gyfun Gowerton: Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 03/12/21, 4.00pm. 27.5 awr/wythnos. Angen ar gyfer Ionawr 2022. Dros dro tan 31/08/22 i ddechrau. Yn atebol i: Swyddog Cymorth ADY. Cyflog: Gradd 4, Scp 5-6/£19,312-£19,698 pro rata, y flwyddyn. Cyflog go iawn £12,318-£12,737. Oriau gwaith: 8.30am-3.00pm (27.5 awr yr wythnos). Yn ystod y tymor yn unig.

Ysgol Gyfun Gowerton: Glanhawr

Dyddiad cau: 05/12/21, 4.00pm. Angen I Ddechrau Ar Unwaith. Rhan-Amser. Contract 41 Wythnos: Dydd Llun i ddydd Gwener 3-6pm - Yn ystod y tymor yn unig, (39 wythnos). Dydd Llun i ddydd Gwener 8-11a - 1 wythnos yn hanner tymor mis Chwefror ac 1 wythnos ym mis Awst. Cyflog: Gradd 2, pwynt 3. £18,562 pro rata y flwyddyn (tua £9.62/awr). Atebol I: Goruchwyliwr Glanhau a Rheolwr Safle.

Ysgol Gynradd Gymunedol San Tomos - Rheolwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 09/12/21. Cyflog: Gradd 7 SCP 19 - 24 £25,481 - £28,672 per annum (pro rata). 37 awr yr wythnos 40 wythnos y flwyddyn. Rhestr fer: 10/12/21. Cyfweliadau: 15/12/21.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Dyddiad cau: 09/12/21, 23.59pm. Rhan-amser. O: Cyn gynted â phosib. Cyflog: Gweinyddol a Threfniadaeth Lefel 1 Gradd 3. Oriau: 10 awr yr wythnos. O ddydd Llun i ddydd Gwener: 2 awr y dydd. Math o swydd: Dros dro, am flwyddyn yn y man cyntaf.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwy-ydd Addysgu

Dyddiad cau: 09/12/21, 23.59pm. Rhan-amser. O: Cyn gynted â phosib. Cyflog: Amser dosbarth: Gradd 4 15 awr. Dyletswydd cinio: Gradd 2 2 awr 30 munud. Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener 8.45am-11.50am yn y dosbarth (llai na 15 munud ar gyfer egwyl). Dydd Llun i ddydd Gwener 11.50am-12.20pm ar gyfer dyletswydd cinio. Math o swydd: Dros dro, am flwyddyn yn y man cyntaf.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Goruchwyliwr Cyflenwi

Dyddiad cau: 08/12/21 (10:00am). Rhestr fer: 09/12/21. Cyfweliadau: 10/12/21. 25 hours / 39 weeks per annum. Cyflog: Graddfa 5 (SCP 7-9). Cyflog £20,092 - £20,903 (pro rata ac yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor) Dros dro am flwyddyn i ddechrau.Goruchwyliwr Cyflenwi 25 awr / 39 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gymraeg Lon Las - Cynorthwywr/Wraig Dosbarth

Dyddiad cau: 03/12/21. 27.5 awr - 1 llawn amser a 1 tan yr haf i gychwyn ( Graddfa Cyflog Gradd 4 ). Nifer ar y gofrestr ym mis Medi 2021 - 503 yn cynnwys 3 dosbarth Meithrin. Gwahoddir ceisiadau am y swydd canlynol i ddechrau ar ôl y Nadolig .

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro Gwyddoniaeth

Dyddiad cau: 06/12/21, 12.00pm. Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog. Telerau'r swydd: Cytundeb parhaol, llawn amser.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Swydd Derbynnydd/Gweinyddol

Dyddiad cau: 06/12/21, 12.00pm. Cyflog: Graddfa 5. Amser tymor yn unig.

Ysgol Gynradd Brynmill: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 10/12/21, 23.59pm. Oriau: Hyd at 20 awr. Cyflog: £19,698 i £21,322 y flwyddyn pro rata. Math: Dros dro.