Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Codi Tâl (y Gwasanaethau Cymdeithasol)

Talu am Wasanaethau Cymdeithasol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Lluniwyd y polisi hwn yn unol â'r gofynion cyfreithiol a nodwyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ("y Ddeddf") ac mae'n pennu sefyllfa Dinas a Sir Abertawe o ran codi tâl am wasanaethau cymdeithasol. 

Mae Polisi Codi Tâl Dinas a Sir Abertawe (y Gwasanaethau Cymdeithasol) yn darparu manylion am:

  1. Y newidiadau dan fframwaith codi tâl cenedlaethol Llywodraeth Cymru
  2. Ein hymagwedd a'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'r taliadau
  3. Sut y codir tâl am wahanol fathau o wasanaethau a chefnogaeth ac nid am eraill
  4. Sut y bydd newidiadau yn effeithio ar wasanaethau yn y gymuned, gofal preswyl, taliadau uniongyrchol, gwasanaethau i blant a theuluoedd, gofal seibiant a gwasanaethau eraill
  5. Sut y bydd unrhyw ddisgresiwn a roddir i awdurdodau lleol yn cael ei weithredu'n ymarferol, gan gynnwys cytundebau talu wedi'u gohirio 
  6. Prosesau asesu ariannol, gan gynnwys adolygiadau ac apeliadau
  7. Rhestr o daliadau sy'n berthnasol o Ebrill 2019 (Atodiad 1)

Polisi Codi Tâl (y Gwasanaethau Cymdeithasol) - 2019 (PDF) [242KB]

Atodiad 1 - Rhestr o Ffïoedd Cyngor Abertawe (i’w defnyddio yn 2019-20) (PDF) [131KB]

Rhestr o Ffioedd Cyngor Abertawe 2020 - 2021

Atodiad 1 - Rhestr o Ffïoedd Cyngor Abertawe (i’w defnyddio yn 2021-22) (PDF) [130KB]