Toglo gwelededd dewislen symudol

Llifogydd a thywydd garw

Gwybodaeth a chyngor am yr hyn i'w wneud pan fydd llifogydd neu rybuddion o dywydd garw.

Cyngor ar lifogydd

Gwybodaeth ddefnyddiol os yw eich cartref dan fygythiad llifogydd, neu os bydd llifogydd.

Gwybodaeth am eira

Cau ysgolion, ailgylchu a sbwriel, rhoi gwybod am ddiffygion a chyngor ar gyfer eira ac amodau rhewllyd.

Cynllunio brys

Cyngor i'ch helpu i baratoi ar gyfer argyfyngau yn eich cartref a'ch busnes.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.