Toglo gwelededd dewislen symudol

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Sut i gyflwyno cais

I gyflwyno cais am docyn tymor ar gyfer meysydd parcio, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein. Faniau â charnau tro olwynion safonol a cheir yn unig caiff eu hystyried ar gyfer tocyn tymor (uchafswm o 3.3 metr o hyd). Ni chaiff faniau â charnau tro olwynion hir eu derbyn.

Cyflwynwch gais ar-lein am docyn tymor ar gyfer meysydd parcio Cyflwynwch gais am docyn tymor meysydd parcio

Sylwer: Os yw'r lleoedd yn y maes parcio rydych yn cyflwyno cais amdano yn llawn o ran nifer y tocynnau tymor sydd ar gael, efallai na fydd Gwasanaethau Parcio yn gallu gyflwyno'r tocyn tymor a bydd ad-daliad/ hysbysiad yn cael ei anfon atoch cyn gynted â phosib.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau'n ymwneud ag argaeledd a/neu gost hawlen barcio, e-bostiwch ymholiadtocyntymor@abertawe.gov.uk.

Ffïoedd

Byddwch yn gallu talu am eich tocyn tymor ar yr un pryd ag yr ydych yn cyflwyno'r cais gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.

Meysydd Parcio Canol y DdinasMeysydd Parcio y tu allan i Ganol Dinas Abertawe
1 mis£851 mis £75
3 mis£2503 mis£190
6 mis£5006 mis£375
12 mis£83012 mis£625

 

Hawlenni parcio corfforaethol

Mae gennym nifer cyfyngedig o hawlenni parcio corfforaethol sydd ar gael i fusnesau o fewn canol y ddinas. Mae'r gyfradd ostyngol ar gael dan yr amodau canlynol:

  • lle prynir 10 neu fwy o hawlenni, neu
  • mae'r busnes yn aelod o BID Abertawe
Ffioedd hawlen gorfforaethol
 Maes parcio aml-lawr y Stryd FawrY Strand, Stryd Paxton, Maes parcio aml-lawr Dewi Sant, Heol Trawler
1 mis£50£55
3 mis£125£135
6 mis£250£275
12 mis£465£495

Os ydych wedi cael eich cymeradwyo i wneud cais am un o'r hawlenni hyn, gallwch wneud hynny drwy'r botwm cyflwynwch gais uchod. Dewiswch 'arall' yn y gwymplen maes parcio dewisol ac yna nodwch y ffi i'w thalu.

E-bostiwch unrhyw ymholiadau at seasonticketenquiry@swansea.gov.uk.

 

Tocynnau sy'n mynd ar goll neu sydd wedi'u difrodi

Os yw tocyn tymor yn cael ei brynu ac yn mynd ar goll neu'n cael ei ddifrodi oherwydd bod deiliad y cerdyn wedi'i gamddefnyddio, bydd angen talu ffi o £25.00 i gael un newydd. Mae hyn yn cynnwys cardiau tocyn maes parcio aml-lawr a chardiau tocyn Parcio a Theithio.

Mae'r tocyn tymor yn ad-daladwy, ond mewn achosion lle caiff y tocyn tymor ei ddychwelyd cyn y dyddiad dod i ben, bydd yr ad-daliad yn seiliedig ar y misoedd llawn sy'n weddill.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch meysydd.parcio@abertawe.gov.uk.

Cyflwynwch gais am docyn tymor meysydd parcio

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i gyflwyno cais am docyn tymor meysydd parcio. Gallwch dalu ar yr un pryd â chwblhau'r ffurflen.

Amodau a thelerau defnydd i ddeiliad tocyn tymor

Darllenwch isod yr amodau a thelerau i ddeiliaid tocyn tymor yn y maes parcio.