Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Sylwch oherwydd y galw mawr yn ystod y cyfnod clo mae rhestrau aros yn hirach na'r arfer. Gellir rhoi mwy o fanylion pan gyflwynir cais archebu.
Rhaid i eitemau y trefnwyd i'w casglu fod allan ar ymyl y ffordd ar y diwrnod dynodedig. Ni fydd criwiau'n gallu mynd i mewn i eiddo dan unrhyw amgylchiadau. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu casgliad 4 wythnos ymlaen llaw. Byddwn yn eich e-bostio'n ôl o fewn 3 diwrnod gwaith gyda'r union ddiwrnod/ddyddiad casglu.

Sylwer ein bod yn casglu o eiddo preswyl yn unig. Ni allwn gynnig y gwasanaeth hwn i fusnesau.

Cyn i chi drefnu casgliad

  • Os yw aelod o'ch cartref wedi arddangos symptomau o coronafeirws neu'n gwneud hynny ar hyn o bryd, peidiwch â threfnu casgliad.
  • Os yw aelod o'ch cartref wedi bod yn symptomatig ond mae wedi hunanynysu am 14 diwrnod, gwnewch yn siŵr bod eitemau i'w casglu wedi cael eu glanhau'n drylwyr â hancesi sychu gwrth-feirol neu chwistrell ddiheintiol.
  • Os gallwch storio'r eitemau nes bod mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi'u llacio, gwnewch hynny.
  • Rhaid cadw pellter cymdeithasol rhwng gweithwyr a phreswylwyr wrth gasglu'r eitemau. Os nad oes modd gwneud hyn, ni fydd yr eitemau'n cael eu casglu.
  • Rhaid rhoi'r eitemau wrth ymyl y ffordd y noson cyn y casgliad a drefnwyd neu ar y bore hwnnw. Am resymau diogelwch ni allwn helpu pobl i wneud hyn.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r rhestr o eitemau dydyn ni ddim yn gallu eu casglu.