Toglo gwelededd dewislen symudol

Trên Bach Bae Abertawe

Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Lido Blackpill i Erddi Southend, y Mwmbwls, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr.

Nid yw Trên Bach y Bae'n gweithredu ar hyn o bryd.

Prisiau

  • £5.25 safonol
  • £4.20 consesiwn
  • £3.15 PTL
  • £12.60 teulu

Gallwch brynu tocyn ar y trên.

Hygyrchedd
Mae Trên Bach Bae Abertawe yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gall cŵn deithio ar y trên os ydynt ar dennyn a than reolaeth.
Sylwer: Mae Trên Bach Bae Abertawe yn dibynnu ar y tywydd, ac ni fydd yn teithio os bydd yr amodau'n wael.