Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Gwnewch gais am ddyfynbris i drin eich canclwm Japan

Rydym yn cynnig gwasanaeth i drin tir yr effeithir arno gan ganclwm Japan.

Os hoffech i ni roi dyfynbris i chi am drin eich tir, llenwch y ffurflen isod. Yna byddwn yn cysylltu â chi i ymweld â'ch tir ac yn rhoi dyfynbris am ddim i chi yn seiliedig ar faint yr ardal lle mae canclwm.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 niwrnod gwaith i drefnu apwyntiad.

Os yw'r canclwm ar dir preifat yna mae'n fater preifat. Os yw'r canclwm yn tyfu ar dir y cyngor yna dylech roi gwybod amdano i'r tîm natur.

Yn dilyn triniaeth, rydym yn argymell eich bod yn dilyn yr arweiniad yn y pecyn rheoli y byddwn yn ei ddarparu i chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael y driniaeth fwyaf effeithiol a pharhaus.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM