Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Wern a'r Allt

Mae pum darn bach o tir comin ar wahân yn ardal Llanmorlais/Blue Anchor.

Ceir cymysgedd o gynefinoedd sy'n cynnwys rhedyn, prysgwydd, brwyndir a phorfa wedi'i gwella.

Dynodiadau

  • Rhan o Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SBCN - afon Morlais a Chae Penllwyn Robert)

Gwybodaeth am fynediad

Cyfeirnod Grid SS544946
Map Explorer yr Arolwg Ordnans 164 Gŵyr

Llwybrau troed

Mae hawliau tramwy'n croesi tair o'r ardaloedd gan gynnwys y grŵp hwn i dir comin.

Ceir

Dim parcio penodol gerllaw.

Bysus

Mae'r safle bws agosaf ar y brif ffordd i ogledd Gŵyr ar waelod Heol Llanmorlais.

Llwybrau ceffyl

Mae llwybr ceffyl yn cysylltu dwy ardal o dir comin.