Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - cymunedau

Swansea Bay

 

 

 

Strategaeth biniau sbwriel newydd a'r nod o lanhau Abertawe

Mae biniau clyfar newydd sy'n dweud wrthych pryd maent yn llawn yn cael eu treialu yn Abertawe.

Timau glanhau newydd y ddinas yn cael eu hanfon i gymunedau yn Abertawe

Mae tîm newydd sbon o staff glanhau'n teithio o gwmpas Abertawe, gan ymwneud ag amrywiaeth eang o faterion i helpu i dacluso cymunedau.

Allwch chi gefnogi'ch ysgol leol drwy ddod yn llywodraethwr?

Mae angen gwirfoddolwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ddod yn llywodraethwyr ysgol yn Abertawe ac mae noson wybodaeth yn cael ei chynnal ar 13 Hydref er mwyn i bobl gael rhagor o wybodaeth am y rolau.

Clybiau chwaraeon yn derbyn cymorth i fwynhau chwaraeon ar ôl y pandemig

​​​​​​​Bydd Cyngor Abertawe'n rhoi rhagor o gymorth i glybiau chwaraeon lleol sy'n chwarae ar feysydd sy'n eiddo i'r cyngor.

Hen linell reilffordd yn cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd

Mae plant ysgol a grwpiau beicio lleol wedi helpu i agor llwybr cerdded a beicio newydd sbon yn Abertawe.

Hawliau Yn Eich Poced

Mae arweiniad poced defnyddiol i hawliau dynol a pham y maen nhw mor bwysig i fywydau beunyddiol pobl yn Abertawe wedi cael ei lansio

Cyfleusterau pêl-fasged yn cael eu gwella yn Abertawe

Mae chwaraewyr pêl-fasged Abertawe wedi derbyn hwb o ganlyniad i gyfleusterau newydd ym Mharc Victoria.

Rhagor o doiledau 'Changing Places' yn yr arfaeth ar gyfer Abertawe.

Bydd dau doiled 'Changing Places' newydd yn cael eu cyflwyno yn Knab Rock a Rhosili fel rhan o fuddsoddiad gwerth £300,000 i wella cyfleusterau toiledau cyhoeddus Abertawe.

Cenhedlaeth newydd o finiau sbwriel amlbwrpas wedi'i chynllunio ar gyfer y ddinas

Disgwylir i Gyngor Abertawe gyflwyno nifer o finiau sbwriel amlbwrpas newydd.

Gwaith i drawsnewid hwb cymunedol canol y ddinas i ddechrau yn yr hydref

Mae cynlluniau ar gyfer lleoliad canolog newydd yn Abertawe ar gyfer prif lyfrgell y ddinas, y gwasanaeth archifau a gwasanaethau allweddol eraill wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Dewch i ni gadw'n traethau'n lân yr haf hwn

Mae pobl sy'n mynd i'r traeth yn cael eu hannog i wneud y peth iawn a mynd â'u sbwriel adref gyda nhw yn ystod y tywydd poeth a heulog.

Pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon ac yn taflu sbwriel yn cael eu dirwyo yn Abertawe

Mae pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon ac yn taflu sbwriel a busnesau sy'n methu rheoli'u gwastraff masnachol wedi derbyn hysbysiadau o gosb benodol yn Abertawe.

Gwaith i uwchraddio llochesi bysus ar draws dinas Abertawe bron â dod i ben

Bydd cyfres o lochesi bysus sy'n llesol i'r amgylchedd yn cael eu gosod ar hyd prif lwybrau cludiant cyhoeddus yn Abertawe yn ddiweddarach y mis hwn.

Achosion da cymunedol i elwa o gronfa grantiau'r cynghorwyr

Gallai diffibrilwyr, achosion da cymunedol, banciau bwyd a gwelliannau ffyrdd i gyd gael ychydig mwy o help gan gynghorwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Rhagor o ardaloedd chwarae i'w creu ar gyfer ein dinas

Mae ardal chwarae newydd sbon ar y gweill ar gyfer West Cross ynghyd â gwaith uwchraddio mewn o leiaf 25 o ardaloedd chwarae eraill ar gyfer cymunedau ar draws Abertawe.
Close Dewis iaith