Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - addysg

Cefn Hengoed Sports Barn (digital image)

 

 

 

200 o ddisgyblion ychwanegol i elwa o'r rhaglen Dechrau'n Deg

Disgwylir i 200 o blant ychwanegol elwa o ehangiad i raglen Dechrau'n Deg boblogaidd Abertawe, sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd teuluoedd y mae angen y rhaglen arnynt fwyaf.

Campfa ysgol wedi'i hailwampio yn hybu ffitrwydd

Nawr mae hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddisgyblion a'r gymuned ehangach yn Nhreforys gadw'n heini ac yn actif diolch i waith mawr i uwchraddio campfa ysgol.

Prydau ysgol am ddim i 2,400 o ddisgyblion derbyn

Mae mwy na 2,400 o ddisgyblion derbyn yn Abertawe wedi cael cynnig prydau am ddim ers i'r ysgol ailddechrau ym mis Medi.

Gwaith i adeiladu sgubor chwaraeon gwerth £7m yn mynd rhagddo

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n awr i adeiladu cyfadeilad chwaraeon a hamdden £7m a fydd o fudd i filoedd o bobl ar draws Abertawe.

Arolygwyr yn canmol gwasanaethau addysg y cyngor

Mae miloedd o ddisgyblion a'u hathrawon yn ogystal ag ysgolion y ddinas yn elwa o ymrwymiad y cyngor i flaenoriaethu a buddsoddi mewn addysg yn Abertawe, yn ôl arolygwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dosbarthiadau derbyn yn elwa o brydau ysgol am ddim

Bydd pob disgybl sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn yn Abertawe ym mis Medi yn cael cynnig prydau ysgol am ddim.

Canlyniadau rhagorol i ddisgyblion TGAU'r ddinas

Mae myfyrwyr TGAU Abertawe'n dathlu canlyniadau heddiw sy'n llawer uwch na'r canlyniadau ar gyfer Cymru gyfan.

Myfyrwyr Abertawe'n dathlu llwyddiannau Safon Uwch

Mae myfyrwyr Safon Uwch Abertawe'n dathlu heddiw wedi iddynt dderbyn canlyniadau gwych sy'n uwch na chyfartaleddau Cymru a'r DU.

Prisiau prydau ysgol yn cael eu rhewi i helpu gyda chostau byw

Mae prisiau prydau ysgol yn Abertawe wedi cael eu rhewi am flwyddyn arall i helpu rhieni a gofalwyr gyda'r argyfwng costau byw.

Contractwr wedi'i benodi i ddarparu sgubor chwaraeon dan do gwerth £7m

Penodwyd contractwr lleol i ddarparu prosiect gwerth £7m i drawsnewid y cyfleusterau chwaraeon a chymunedol yn nwyrain Abertawe a fydd ar gael i gymuned y ddinas a'r rhanbarth ehangach eu defnyddio.
Close Dewis iaith