Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - cyllid ac adnoddau

arena from the air

 

 

 

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan y cyngor i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Help ar gael i breswylwyr Abertawe ar wefan costau byw

Trefnwyd bod gwefan popeth dan yr unto newydd ar gael i gefnogi miloedd lawer o deuluoedd yn Abertawe sydd am arbed arian yn ystod yr argyfwng costau byw.

Miliynau wedi cael eu talu i helpu teuluoedd i wresogi'u cartrefi

Mae mwy na £2 filiwn wedi'i dalu i filoedd o aelwydydd yn Abertawe yr wythnos diwethaf fel rhan o gynllun i helpu pobl i wresogi'u cartrefi.

Prydau ysgol am ddim i 2,400 o ddisgyblion derbyn

Mae mwy na 2,400 o ddisgyblion derbyn yn Abertawe wedi cael cynnig prydau am ddim ers i'r ysgol ailddechrau ym mis Medi.

Miloedd yn gymwys ar gyfer taliad cymorth tanwydd o £200

Mae miloedd o deuluoedd yn y ddinas yn cael eu hannog i wneud cais am daliad cymorth tanwydd o £200 i'w helpu drwy'r argyfwng costau byw.

Sioe deithiol sy'n rhoi cyngor ar ynni ar y ffordd i gymunedau Abertawe

​​​​​​​Yn dilyn penderfyniad Ofgem i godi'r cap ar bris ynni, mae tîm Hwb Ymwybyddiaeth Ynni Abertawe wedi cyhoeddi cyfres o sioeau teithiol cymunedol am ddim ym mis Medi sy'n agored i bawb.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i beidio â cholli cyfle am grant gwerth £500

Mae gofalwyr di-dâl a allai fod yn gymwys am grant untro o £500 ond sydd wedi colli dyddiad cau'r mis diwethaf ar gyfer cofrestru wedi derbyn ail gyfle.

Rhagor o gyllid yn cael ei ddyfarnu i brosiectau gwledig arloesol

Mae dwy fenter yn Abertawe'n dathlu ar ôl iddynt dderbyn arian gan y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Rhagor o gyllid ar gael i gefnogi banciau bwyd

Gall elusennau a grwpiau cymunedol sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n wynebu tlodi bwyd yn Abertawe wneud cais eto i'r cyngor am gyllid i gefnogi'u gwaith.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i beidio â cholli cyfle am grant gwerth £500

Mae gofalwyr di-dâl a allai fod yn gymwys am grant untro o £500 ond sydd wedi colli dyddiad cau'r mis diwethaf ar gyfer cofrestru wedi derbyn ail gyfle.

Gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i gael eu cryfhau

Mae gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sy'n helpu i gefnogi pobl o bob oed ledled Abertawe'n parhau i gael eu cryfhau, yn ôl adroddiad newydd.

Cymunedau sy'n adfer o'r pandemig yn derbyn arian ychwanegol

Mae cynllun arloesol sy'n helpu busnesau a chymunedau yn Abertawe adfer o'r pandemig yn derbyn £25m o gyllid i ddarparu rhagor o gefnogaeth hanfodol yn y flwyddyn i ddod.

Cymunedau, busnesau a theuluoedd i elwa o gronfa adfer o'r pandemig

Bydd cynllun arloesol sy'n helpu busnesau a chymunedau yn Abertawe adfer o'r pandemig yn derbyn £24m o gyllid i ddarparu rhagor o gefnogaeth hanfodol yn y flwyddyn i ddod.

Y cyngor yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol y ddinas

Mae cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Abertawe wyrddach, ffyniannus a bywiog ar gyfer yr 21ain ganrif yn cael eu cyflwyno gan y cyngor.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i wneud cais am grant

Mae gofalwyr di-dâl y mae ganddynt hawl i grant untro o £500 yn cael eu hannog i gyflwyno'u cais yn fuan.

66,000 o aelwydydd y ddinas yn derbyn Taliad Costau Byw

Mae mwy na 66,000 o aelwydydd yn Abertawe bellach wedi derbyn taliad Costau Byw o £150 ond amcangyfrifir bod o leiaf 10,000 ar eu colled ar hyn o bryd gan nad ydynt wedi cofrestru eto.