Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - lles

Gowerton Jubilee Celebrations

 

 

 

Trawsnewidiad anhygoel ar gyfer ardal chwarae boblogaidd

Mae ardal chwarae boblogaidd ag ôl traul arni yn Nhreforys wedi bod yn destun gwaith trawsnewid anhygoel er mwyn i genhedlaeth newydd o bobl ifanc ei mwynhau.

Gwaith i ddechrau ar gae pob tywydd ysgol

Bydd gwaith i adeiladu cae chwarae pob tywydd â llifoleuadau ym Mhontarddulais yn dechrau o fewn wythnosau.

Cefnogaeth Iechyd Meddwl i breswylwyr sy'n wynebu anawsterau

Mae cefnogaeth iechyd meddwl arbenigol ar gael i filoedd o breswylwyr, aelwydydd a theuluoedd yn Abertawe sydd efallai'n wynebu anawsterau emosiynol o ganlyniad i'r argyfwng costau byw.

Campfa ysgol wedi'i hailwampio yn hybu ffitrwydd

Nawr mae hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddisgyblion a'r gymuned ehangach yn Nhreforys gadw'n heini ac yn actif diolch i waith mawr i uwchraddio campfa ysgol.

Hen linell reilffordd yn cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd

Mae plant ysgol a grwpiau beicio lleol wedi helpu i agor llwybr cerdded a beicio newydd sbon yn Abertawe.

Cynnig 'Silver Screen' ar gyfer pobl dros 50 oed

Mae preswylwyr dros 50 oed yn Abertawe sy'n dwlu ar ffilmiau wedi derbyn cynnig sy'n anodd ei wrthod.

Cyfleusterau pêl-fasged yn cael eu gwella yn Abertawe

Mae chwaraewyr pêl-fasged Abertawe wedi derbyn hwb o ganlyniad i gyfleusterau newydd ym Mharc Victoria.

Gwahoddiad i grwpiau gyflwyno cais am gyllid tlodi mislif

Mae cyllid a alluogodd elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi mislif i gefnogi bron i 6,000 o fenywod a merched yn Abertawe'r llynedd ar gael eto.

Disgwylir i Ddyfnant gael dwy ardal gymunedol wedi'u huwchraddio

Bydd gwaith uwchraddio yn dechrau ar ddwy ardal chwarae mewn cymuned yn Abertawe yn yr wythnosau nesaf.

Llwybr cerdded a beicio newydd yn adennill hen leoliad poblogaidd ar gyfer tipio anghyfreithlon

Mae Cyngor Abertawe wedi trawsnewid ochr bryn yn y ddinas yn llwybr cerdded a beicio cyffrous a darluniadol.

Ardal chwarae newydd yn agor ger glan y môr

Mae ardal chwarae newydd sbon gyda chyfarpar chwarae sy'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi agor ger glan môr Abertawe.

£1.25m i'w fuddsoddi ym maes chwaraeon 3G ysgol

Neilltuwyd dros £1m i dalu am faes 3G pob tywydd maint llawn newydd yn Ysgol yr Olchfa.

Ardaloedd chwarae newydd yn agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf

Mae ardal chwarae newydd sbon ar gyfer West Cross ac ardal chwarae sydd newydd gael ei huwchraddio ym Mhontarddulais wedi'u cwblhau mewn pryd ar gyfer gwyliau prysur yr haf.

Y cyngor yn lansio rownd ariannu newydd i helpu cymunedau i ffynnu

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio rownd ariannu newydd ar gyfer syniadau a all ddod â bywiogrwydd newydd i gymunedau lleol.

Rhagor o gyllid yn dod i Abertawe ar gyfer cerdded a beicio

Disgwylir i lwybrau cerdded a beicio yn Abertawe gael eu hehangu ar ôl i Gyngor Abertawe sicrhau miliynau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Hwb Cyflogaeth dros dro yn agor yn y Cwadrant

Mae'r hwb cyflogaeth dan yr unto cyntaf o'i fath yn Abertawe wedi agor yn y Cwadrant.
Close Dewis iaith