Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2022

Arian ychwanegol i helpu i gefnogi banciau bwyd y ddinas

Mae dau ddeg dau o elusennau a grwpiau cymunedol sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n profi tlodi wedi derbyn arian gan Gyngor Abertawe.

Cartref newydd ysgol ffyniannus gwerth £9.9m yn cael ei agor yn swyddogol

Mae cartref newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan gwerth £9.9m a fydd o fudd i filoedd o ddisgyblion dros y blynyddoedd i ddod wedi agor yn swyddogol.

Siopau'r Stryd Fawr yn cael bywyd newydd - dewch i gael cip

Gwahoddir preswylwyr a grwpiau cymunedol i ymweld â rhes o hen eiddo masnachol ar y Stryd Fawr y rhoddir bywyd newydd iddynt.

Bwrdd yn ceisio barn ar les yn Abertawe

Gofynnir i breswylwyr o bob oed yn ar draws Abertawe am eu barn ar ansawdd bywyd a lles yn y ddinas.

Cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer tlodi mislif

Gall elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i fynd i'r afael â thlodi mislif yn Abertawe wneud cais yn awr am gyllid y cyngor.

Y buddsoddiad mwyaf erioed mewn cadw plant yn ddiogel a chefnogi teuluoedd

Mae Cyngor Abertawe'n buddsoddi'r symiau mwyaf erioed mewn cadw plant a phobl ifanc ar draws y ddinas a'r sir yn ddiogel.

Colofnau goleuo newydd sy'n newid lliw yn dangos y ffordd i'r arena

Bydd colofnau goleuo LED enfawr sy'n cynnwys y dechnoleg i newid lliw yn dangos y ffordd i Arena Abertawe i filoedd o breswylwyr ac ymwelwyr â'r ddinas cyn bo hir.

Delweddau newydd yn dangos y tu mewn i ddatblygiad swyddfeydd Ffordd y Brenin

Mae delweddau newydd yn dangos sut bydd y tu mewn i ddatblygiad swyddfeydd mawr newydd yn hen safle clwb nos Oceana yn edrych unwaith y bydd ar agor.

Perchennog hostel newydd yn canmol gwaith ailddatblygu Abertawe

Gwnaeth datblygiadau mawr yng nghanol y ddinas helpu i ddylanwadu ar benderfyniad dyn busnes i agor menter newydd yn Abertawe.

Fideo'n dangos y gwelliannau a gynlluniwyd ar gyfer safle allweddol yng nghanol y ddinas

​​​​​​​Mae fideo trawiadol newydd yn dangos sut y bydd hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant yn Abertawe'n edrych ar ôl i'r cynllun gwella dros dro sydd ar waith yno gael ei gwblhau.

Ydych chi'n gymwys am grant tanwydd y gaeaf o £200?

Mae miloedd o deuluoedd yn y ddinas yn cael eu hannog i wneud cais am eu taliadau cymorth tanwydd gaeaf ar unwaith ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyblu'r swm y bydd yn ei dalu i ymgeiswyr cymwys i £200.

Miloedd ar fin mwynhau ardaloedd chwarae sydd wedi'u hailwampio

Bydd ymwelwyr a phreswylwyr fel ei gilydd sy'n mynd i rai o atyniadau mwyaf poblogaidd Abertawe yn mwynhau ardaloedd chwarae i blant sy'n newydd neu wedi'u hailwampio.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Chwefror 2023