Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2022

Tocynnau ar gael nawr ar gyfer digwyddiadau prawf yr arena

Gwahoddir pobl Abertawe i gymryd rhan wrth i'r arena gael ei phrofi mewn dau ddigwyddiad a gynhelir yn ddiweddarach y mis hwn.

Dim angen i ddisgyblion fynd heb gynhyrchion misglwyf

Mae ysgolion yn Abertawe wedi derbyn cynhyrchion misglwyf am ddim fel nad oes unrhyw ddisgybl hebddynt.

Cyfleoedd newydd ar gyfer cymunedau gwledig Abertawe

​​​​​​​Mae galw am brosiectau blaengar a fydd o fudd i breswylwyr gwledig Abertawe.

Abertawe mewn "lle cryf" i ddiogelu ei phobl ifanc

Mae Abertawe mewn "lle cryf" i barhau i wella bywydau plant drwy atal niwed ac ecsbloetiaeth yn eu cartrefi ac mewn mannau eraill lle maent yn treulio amser, yn ôl arbenigwyr.

Y dyddiad cau yn agosáu ar gyfer ceisiadau cymorth ariannol COVID

Ychydig ddyddiau'n unig sydd gan fusnesau cymwys yn Abertawe i wneud cais am gymorth ariannol brys COVID.

Bydd plant o hyd yn oed mwy o gymunedau ledled Abertawe'n gallu manteisio ar siglenni a rowndabowts dros y misoedd nesaf.

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu cynlluniau manwl ar gyfer hyd yn oed mwy o welliannau i ardaloedd chwarae mewn cymunedau ar draws y ddinas fel rhan o'i gronfa ardaloedd chwarae gwerth £5m.

Y buddsoddiad mwyaf erioed yn yr arfaeth ar gyfer ein cymunedau

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi'r swm uchaf erioed mewn cymunedau lleol, gofal cymdeithasol ac addysg y flwyddyn nesaf fel rhan o gynigion cyllidebol i'w hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Miliynau'n cael eu buddsoddi yn nhirnodau'r ddinas dros y flwyddyn sydd i ddod

Caiff degau ar filiynau o bunnoedd eu buddsoddi mewn ysgolion, canol y ddinas ac yn adfywiad Gerddi Sgwâr y Castell dros y flwyddyn sydd i ddod.

Cymorth grant o £740 mil yn helpu i drawsnewid Abertawe

Mae adfywiad Abertawe yn elwa o £740,000 o gyllid eleni gan gynllun grant a reolir gan Gyngor Abertawe.

Cynlluniau gwaith yn yr arfaeth ar gyfer graddedigion a'r di-waith

Bydd dau gynllun newydd gwerth cyfanswm o £1.1m yn darparu hyfforddiant a lleoliadau gwaith yng Nghyngor Abertawe i raddedigion, y rheini sy'n ddi-waith a phobl sy'n economaidd anweithgar.

Tri busnes newydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer Bae Copr

Mae tri busnes lleol newydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer ardal newydd £135m cam un Bae Copr.

Sophie i redeg bwyty The Green Room yn Abertawe

Mae gan y bwyty newydd lle mae offer yn cael ei osod ar hyn o bryd ym mharc arfordirol newydd Abertawe reolwr newydd yn ogystal ag enw newydd.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Chwefror 2023